Studievägledning

Institutionens studievägledare finns tillgängliga under angivna telefontider som finns här nedanför. Det finns möjlighet till studievägledning via telefon, e-post, fysiska möten eller digitala möten via Zoom. Skicka gärna e-post om du vill boka in ett längre studiesamtal.

Studievägledaren kontaktar du när du har frågor om studier vid Institutionen för socialt arbete. Vi erbjuder bland annat personlig vägledning, rådgivning om studievanor, information om studier och yrkesval med mera.

Om du bokat en tid men får förhinder, vänligen kom i håg att avboka samtalstiden via telefon eller e-post.

Vi närvarar även vid Socionomprogrammets introduktionstillfälle.

Vid mer övergripande frågor kan du med fördel vända dig till Enheten för studie- och karriärvägledning. Enheten finns i Segerstedthuset.

Vid frågor om karriär och CV-granskning finns mycket information på sidan karriär.

Studentförening

Socionomus är Socionomprogrammets studentförening som arbetar för gemenskap och organisation för studerande och alumner inom Socionomprogrammet och socialt arbete vid Uppsala Universitet. Dess främsta syfte är att samla studenter vid festligheter, aktiviteter och för att lyfta fram och driva gemensamma frågor. Föreningen fungerar som en länk mellan studenter och berörda institutioner på universitetet samt erbjuder kontakter med arbetslivet.

Socionomus

Kontakt

Vi har vägledning via e-post, telefon, fysiska möten eller via det digitala mötesverktyget Zoom.

Katriina Östensson
studievagledare@soc.uu.se
Telefon: 018-471 15 05

Shilan Segerbäck
studievagledare@soc.uu.se
Telefon: 018-471 57 22

Du når oss säkrast måndag–torsdag kl. 10–12.

Socionomprogrammet på Campus Gotland

Maria Ljungkvist
maria.ljungqvist@uadm.uu.se

Bild på Studievägledarna

Post- och besöksadresser

Postadress:
Uppsala universitet
Sociologiska institutionen
Box 624
751 26 Uppsala

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H

Information om nedläggning av äldre kurser på Socionomprogrammet

Socionomprogrammet har sedan start 2008 genomgått en rad förändringar. De kurser som tidigare funnits inom programmet men som inte längre ges kommer att läggas ned helt och det är då inte längre möjligt att skriva omtentamen på dessa kurser. Enligt Studenternas arbetsvillkor 6.15 erbjuds nu omexamination innan nedläggning. Gå vidare här för mer information om om examination på äldre kurser inom Socionomprogrammet.

Stöd vid särskilda behov

Om du har behov av pedagogiskt stöd börjar du med att ta kontakt med Samordnare för studenter med funktionshinder.

Om du har behov av pedagogiskt stöd finns på denna länk även bra informationsfilmer om dyslexi samt tips och information om att studerera med funktionsvariation.

Övriga resurser

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Studenthälsan är till för studenterna vid Uppsala universitet och SLU och har till uppgift är att ge stöd i studierelaterade frågor när orken inte riktig räcker till. På Studenthälsan finns läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer, med studierelaterade problem som expertområde. Studenthälsan erbjuder också kurser och workshops i att hantera stress, öka ditt självförtroende och träning i att tala inför andra.

Någon att tala med

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Uppsala universitet och SLU. De har tystnadsplikt och du är välkommen dit oavsett vad du tror eller inte tror på.

Lika villkor: Vi arbetar för att UU ska vara en inkluderande och trygg studiemilljö och arbetsplats. Du kan läsa mer om vad trakasserier och kränkande särbehandling är på den universitetsövergripande studentwebben.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo