Sociologiska institutionen

Information till antagna och reservplacerade

Här finns information till dig som är antagen eller reservplacerad till studier vid Sociologiska institutionen och CESAR/Institutionen för socialt arbete

Den 1 januari 2023 ombildas nuvarande Centrum för socialt arbete (CESAR) till en egen institution, Institutionen för socialt arbete. All information gällande kurser som idag ges inom CESAR, det vill säga kurser på Socionomprogrammet och Masterprogrammet i samhällsvetenskap inriktning socialt arbete samt fristående kurser på avancerad nivå inom socialt arbete, kommer därför att flyttas till en ny studentsida för den nya institutionen efter årsskiftet.

Antagen? Kom ihåg att registrera dig!

När du blivit antagen till en kurs eller ett program måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på den/de kurs/er som du ska läsa denna termin. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 9 januari. Här på Studentingången når du Ladok för studenter och annan viktig information. Efter registreringen bör du logga in på Studium där du hittar mer information om de kurser du ska läsa. Kontrollera att du har angett korrekt mejladress i Ladok så att våra mejl når dig.

Villkorligt antagen?

Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta studieadministrationen för den studieort där du ska läsa kursen eller programmet:

Studieort Uppsala:
Kontakta studieadministrationen på info@soc.uu.se senast den 9 januari, för att vara säker på att behålla din plats.

Studieort Visby:
Kontakta studieadministrationen på studentservice-cg@uu.se senast den 9 januari, för att vara säker på att behålla din plats.

Reservplacerad?

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 10 januari. Vi har inget upprop på plats utan kallar alla reserver via telefon eller e-post.

Terminsstart

Terminen startar den 16 januari. I Studium hittar du mer information om vad som gäller för just dina studier i vår.

Har du frågor?

I Studium finns kursspecifik information. På vår hemsida finns mer allmän information om dina studier. Svaren på de vanligaste frågorna hittar du under vanliga frågor. Studieadministrativ information finns på sidan studieadministration och information om studievägledning hittar du under studievägledning. Vill du veta mer om utbytesstudier, läs mer om utlandsstudier här.

Om du studerar i Visby hittar du särskild studieinformation riktad till dig på Campus Gotlands hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo