Sociologiska institutionen

Information till antagna och reservplacerade

Här finns information till dig som är antagen eller reservplacerad till studier vid Sociologiska institutionen och Centrum för Socialt arbete - CESAR.

Antagen? Kom ihåg att registrera dig.

När du blivit antagen till en kurs eller ett program måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på den/de kurs/er som du ska läsa denna termin. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 22 augusti. Här på Studentingången når du Ladok för studenter och annan viktig information. Efter registreringen är det bra om du även går vidare till Studium där du hittar mer information om de kurser du ska läsa. Kontrollera att du har angett korrekt mejladress i Ladok, så att våra mejl når dig.

Villkorligt antagen?

Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta studieadministrationen för den studieort där du ska läsa programmet:

Studieort Uppsala:
Kontakta studieadministrationen på info@soc.uu.se senast den 22 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Studieort Visby:
Kontakta studieadministrationen på studentservice-cg@uu.se senast den 22 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Reservplacerad?

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 23 augusti. Vi har inget upprop på plats utan kallar alla reserver via telefon eller e-post.

Terminsstart

Terminen startar den 29 augusti. I Studium hittar du mer information om vad som gäller för just dina studier i höst.

Har du frågor?

I Studium finns kursspecifik information. På vår hemsida finns mer allmän information om dina studier. Svaren på de vanligaste frågorna hittar du under vanliga frågor. Studieadministrativ information finns på sidan studieadministration och information om studievägledning hittar du under studievägledning. Vill du veta mer om utbytesstudier, läs mer om utlandsstudier här.

Om du studerar i Visby hittar du särskild studieinformation riktad till dig på Campus Gotlands hemsida.