Uppsamlingsseminarium för vårens uppsatser

Här presenteras information om inlämning av uppsatser till höstens uppsamlingsseminarium.

Sista datum för inlämning av uppsatser för uppsamlingsseminarierna HT21 är måndag 27/9 klockan 10.00. Seminarierna kommer att äga rum under perioden 4-8/10. Uppsatsinlämningen sker till: reza.azarian.uu@analys.urkund.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo