Studentrepresentanter sökes

Studentkåren söker studentrepresentanter till Sociologiska institutionens och CESARs beredande och beslutande organ.

Det finns vakanta studentrepresentantposter i:

Institutionsstyrelsen

Sociologiprogrammets programråd

Personalvetarprogrammets programråd

Styrelsen för Centrum för socialt arbete (CESAR)

Socionomprogrammets programråd

Ansök till uppdragen på länken till ansökningsformuläret: Samsek studentreppar 21/22 — . (uskar.se)

Ta tillfället att vara med och påverka din och dina studiekamraters utbildning och samtidigt få en merit att lägga till ditt CV. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo