Statsvetenskapliga institutionen

Registreringsinformation

Den Statsvetenskapliga institutionen skickar mejl till alla antagna studenter efter urval 1 (i december). I mejlet hittar du, utöver nedanstående, detaljerad information om den kurs du är antagen till. Nedan följer först registreringsinformation och sedan ett avsnitt med praktisk information till registrerade studenter.

Glöm inte att:

  1. tacka Ja till din plats
  2. registrera dig. Om du inte registrerar dig kommer du att mista din plats, även om du fullföljt steg 1. Mer om registrering nedan.

Du tackar Ja till din plats via antagning.se senast den 19 december. Du måste svara på ditt antagningsbesked för att kunna få en plats på den utbildning som du vill gå på. Du ska svara oavsett om du är antagen eller reservplacerad. Om du inte tackar ja till din plats blir du struken från kursen och någon annan får din plats.

Registreringsinformation till ordinarie antagna

Registrering till kursen sker via Ladok. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom. Om du inte registrerar dig inom utsatt tid och på angivet sätt mister du din plats på kursen.
Tidsperiod for registrering: 28 december 2022 – 9 januari 2023
Om du är registrerad på en kurs och bestämmer dig för att inte läsa kursen kan du själv anmäla avbrott direkt i Ladok. Om det sker inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen en annan termin.

Registreringsinformation till villkorligt antagna

Studenter antagna med villkor kan inte registrera sig via Ladok. Om du är antagen med villkor ska du istället snarast möjligt men senast den 9 januari 2023 skicka en intresseanmälan för registrering till studievagledare@statsvet.uu.se.

Registreringsinformation till reservantagna

Vi börjar kalla reservantagna tidigast den 11 januari. Håll koll på Antagning.se. Läs mer under Antagning och registrering.

Preliminära scheman delkurs 1 VT 2023 (blir tillgängliga senare)

  • Statskunskap A – Politisk teori
  • Utvecklingsstudier A – Introduktion till utvecklingsstudier
  • Statskunskap B och Samhällskunskap C - Demokratins problem
  • Statskunskap C och Utvecklingsstudier C - Metod C

Du som är antagen kommer även kunna nå schemat för första delkursen via Studium.

Val av seminariegrupp (Statskunskap A, Demokratins problem samt Metod C)

Val av seminariegrupp för kurserna Statskunskap A, Demokratins problem samt Metod C öppnar den 11 januari klockan 10:00.

Val av delkurs 2 (Statskunskap B, Statskunskap C, Utvecklingsstudier C samt Samhällskunskap C: Statskunskap)

Val av delkurs 2 på B- samt C-nivå öppnar den 17 januari klockan 10:00 och stänger den 19 januari klockan 10:00. Valet sker via ett så kallat kurskort i Studium. Där ser ni vilka kurser som ni kan välja bland. När valet öppnar ska ni välja den grupp som motsvarar den delkurs ni är intresserad av. På hjälpsidorna i Studium finns en kort guide om hur man gör för att välja grupp. Själva kurssidan/kurskortet där ni väljer grupp kommer att finnas tillgänglig i förväg. Observera att det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller, så om ni är särskilt intresserad av en specifik kurs är det bäst att vara inne när valet öppnar och välja den.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo