Erasmusstipendiet för blandad mobilitet

Som student kan du utföra så kallad blandad mobilitet som en del av din utbildning och få stipendium från Erasmus+ för det.

Vad är blandad mobilitet?

Blandad mobilitet är en kurs eller ett program i så kallat blandat format. Blandat format innebär en kombination av en fysisk del som utförs på värduniversitetet utanför Sverige och en virtuell del som utförs på distans.

Den fysiska delen av den blandade mobiliteten, som utförs på plats på värduniversitetet, kan vara antingen:

 • Kortvarig blandad mobilitet (minst 5 och max 30 dagar)
 • Långvarig blandad mobilitet (minst 60 och max 360 dagar)

Den virtuella delen, som utförs på distans, kan göras antingen före, under eller efter den fysiska delen.

Blandade mobilitetsprogram via ENLIGHT

Du kan ansöka till flera blandade mobilitetsprogram via Europauniversitetet ENLIGHT.

ENLIGHT:s hemsida

Om stipendiet

Erasmusstipendiet för blandad mobilitet är ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Det är inte heltäckande. Du har endast rätt till stipendium under den fysiska delen av den blandade mobiliteten.

Stipendienivåer för kortvarig blandad mobilitet

 • Upp till 14:e aktivitetsdagen i värdlandet: 70 EUR/dag
 • 15:e till 30:e aktivitetsdagen i värdlandet: 50 EUR/dag

Du får också stipendium för en dag före och en dag efter mobiliteten.

Stipendienivåer för långvarig blandad mobilitet

Samma stipendienivåer som för Erasmusstipendiet för studier gäller.

Extra medel att söka

Extra inkluderingsstöd

Studenter med permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa, kan ansöka om extra inkluderingsstöd för att täcka kostnader som uppstår i samband med ett utbyte. Följande belopp gäller:

 • Totalt 100 € för 5-14 dagar
 • Totalt 150 € för 15-30 dagar

Så ansöker du (se ansökningsguide för inkluderingsstöd)

Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Om du har extrakostnader som överstiger summan för det extra inkluderingsstöd du redan beviljats ​​kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader. Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Så ansöker du (se ansökningsguide för inkluderingsstöd)

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om inkluderingsstöd.

Extra inkluderingsstöd

Om du har barn kan du få ett inkluderingsstöd på. Beloppet är detsamma oavsett antal barn och om de kommer att följa med dig på ditt utbyte eller inte. Följande belopp gäller:

 • Totalt 100 € för 5-14 dagar
 • Totalt 150 € för 15-30 dagar

Så ansöker du (se ansökningsguide för inkluderingsstöd)

Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Om du har extrakostnader som överstiger summan för det extra inkluderingsstöd du redan beviljats ​​kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader. Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Så ansöker du (se ansökningsguide för inkluderingsstöd)

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om inkluderingsstöd.

 Extra bidrag för tågresa

Utöver det extra bidraget för gröna transportmedel som beskrivs nedan erbjuder Uppsala universitet ett stipendium på max 190 € för tågresa till och från din studiedestination. Ett begränsat antal stipendier finns att söka under läsåret 2022/23 och kommer att beviljas enligt först-till-kvarn-principen.

Stipendiet kan användas antingen för att köpa en enkel tågbiljett eller som bidrag till ett Interrailpass. Om du bestämmer dig för att åka med Interrailpass till din slutdestination måste du teckna ytterligare försäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring (den som tillhandahålls tillsammans med ditt Erasmusstipendium för studier) gäller endast för en så direkt resa som möjligt.

Så ansöker du: ange att du planerar att ta tåget till din studiedestination direkt i stipendieansökan i MoveOn.

Extra bidrag för gröna transportmedel

Om du som student åker med hållbara transportmedel till landet där du ska studera har du rätt till ett engångsbidrag på 50 €. Du har då också rätt till upp till två dagars extra stipendiedagar för att täcka resdagar för en tur-och-retur-resa. Till hållbara transportmedel räknas tåg, buss och samåkning i bil med minst två personer i bilen.

Så ansöker du:

 1. Ange att du planerar att resa med ett av de godkända hållbara transportmedlen till din studiedestination direkt i stipendieansökan i MoveOn.
 2. Ladda upp kvitton från det hållbara transportmedlet i MoveOn i slutet av ditt utbyte.

Studenter som är berättigade till något av inkluderingsstöden ovan och åker till kortvarig fysisk mobilitet har rätt till resebidrag. Resekostnader tur och retur baseras på avståndet mellan avreseort och orten där den fysiska mobiliteten äger rum (fågelvägen). För att räkna ut avståndet används EU-kommissionens verktyg: Distance calculator.

Avstånd

Bidrag

Bidrag

Resa från avreseort till platsen där fortbildningen äger rum (enkel resa)

Bidrag per resenär för resa t/r (vanlig resa)

Bidrag per resenär för resa t/r (miljövänligt resande)

Resor mellan 10 och 99 km

23 EUR

N/A

Resor mellan 100 och 499 km

180 EUR

210 EUR

Resor mellan 500 och 1999 km

275 EUR320 EUR

Resor mellan 2000 och 2999 km

360 EUR

410 EUR

Resor mellan 3000 och 3999 km

530 EUR

610 EUR

Resor mellan 4000 och 7999 km

820 EUR

N/A

Resor som är 8000 km eller längre

1500 EUR

N/A


Avståndet mäts enkel väg men summorna ovan gäller för en tur-och returresa. Som miljövänligt resande räknas bl.a. tåg och samåkning i bil, men ej båt.

Ansökan till stipendiet för kortvarig blandad mobilitet

Ansökningsdatum under läsåret 2022/2023:

 • 1–15 februari
 • 1–15 maj
 • 1–15 november

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Till ansökan i MoveON

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för Erasmusstipendiet för kortvarig blandad mobilitet finns beskrivet i:

Stipendiehandbok för kortvarig blandad mobilitet

Ansökan till stipendiet för långvarig blandad mobilitet

Ansök på samma sätt som för Erasmusstipendiet för studier.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en internationell handläggare från enheten fr internationell mobilitet via Zoom och ställ frågor om studier och praktik utomlands. När du ansluter till Zoom-mötet hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Tider för drop-in

 • Helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 (Erasmusstipendiet för studier eller praktik)
 • Helgfria torsdagar kl. 13.00–14.00
 • Extra drop-in före stängning av utbytesstudieansökan:
  • 12 maj kl.13.00-14.00
  • 15 maj kl.13.00-14.00

Till drop-in i Zoom

Sista drop-in-tillfället innan sommaruppehållet är 1 juni 2023.

Mejladresser

 • För frågor om utbytesstudier: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Boka oss för en infoträff

Som student kan du boka oss för att hålla i en informationsträff om internationella möjligheter vid Uppsala universitet för till exempel din studentförening, nation eller kår. För bokning, kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ utlandsstudieambassadörerna och andra studenter som rapporterar direkt från sina utlandsvistelser. Ambassadörerna lägger upp relevant information om bland annat ansökningsperioder, webbinarier och informationstillfällen som rör universitetets internationella möjligheter.

Instagram Facebook

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo