Erasmus ICM för studier utanför Europa

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera i länder utanför EU. Erasmus+ är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands.

Som Erasmusstudent studerar du på ett av Uppsala universitets partneruniversitet inom Erasmus+ ICM på samma villkor som de inhemska studenterna, dock utan att du behöver betala någon terminsavgift. Du får dessutom ett stipendium från Europeiska kommissionen.

Erasmus+ ICM-stipendiet

Alla Erasmus ICM-studenter får ett stipendium bestående av:

  • 700 euro/månad
  • Resebidrag (se listan nedan för bidragsnivåer för respektive land)
  • Försäkring genom Kammarkollegiet (byrå för juridiska, finansiella och administrativa tjänster).

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte alltid heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. I beräkningen av stipendiet används den växelkurs som gällde det datum Uppsala universitet mottog medel från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet utbetalas.

Albanien: 360 euro
Bhutan: 820 euro
Brasilien: 1500 euro
Burkina Faso: 820 euro
Chile: 1500 euro
Kambodja: 1500 euro
Georgien: 360 euro
Kazakstan: 820 euro
Libanon: 530 euro
Moldavien: 275 euro
Sri Lanka: 820 euro
Tunisien: 360 euro
Ukraina: 275 euro
Uruguay: 1500 euro
Vietnam: 820 euro

Student står på ett berg med sina armar utsträckta.

Studera utomlands med en funktionsnedsättning

Studenter med en fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte.

Ange detta i stipendieansökan i när du söker stipendiet så kontaktar avdelningen för internationalisering dig.

Ansökan

Ansökningsdatum:
För studier som börjar på hösten: 1 maj – 31 maj
För studier som börjar på våren: 1 november – 30 november

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Till ansökan i MoveON.

Utbytet kan inte ske om det finns en avrådan/förbud mot resor från den svenska regeringen, Uppsala universitets rektor eller avdelningen för internationalisering. Du behöver följa utvecklingen, både via UU:s webb och UD:s rekommendationer. Du behöver även se över dina försäkringar; UU:s Student UT-försäkring gäller enbart i värdlandet för dina studier.

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för International Credit Mobility-stipendiet är beskrivet i en handbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under och efter ditt utbyte.

Handbok för ansökan om ICM-stipendium.

Relevanta länkar

Information om Kammarkollegiets försäkring Student UT som används för ICM-studenter.

Kontaktuppgifter till Falck Global Assistance som hjälper dig vid nödläge.

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 och torsdagar kl. 13.00–14.00.

Sista drop-in för vårterminen 2022 är torsdag 2 juni. Efter sommaruppehållet öppnar vi åter för drop-in torsdag 1 september 2022.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.