Erasmus ICM för studier utanför Europa

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera i länder utanför EU. Erasmus+ är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands.

Som Erasmusstudent studerar du på ett av Uppsala universitets partneruniversitet inom Erasmus+ ICM på samma villkor som de inhemska studenterna, dock utan att du behöver betala någon terminsavgift. Du får dessutom ett stipendium från Europeiska kommissionen.

Erasmus+ ICM-stipendiet

Alla Erasmus ICM-studenter får ett stipendium bestående av:

 • 700 euro/månad
 • Resebidrag (se listan nedan för bidragsnivåer för respektive land)
 • Försäkring genom Kammarkollegiet (byrå för juridiska, finansiella och administrativa tjänster).

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte alltid heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. I beräkningen av stipendiet används den växelkurs som gällde det datum Uppsala universitet mottog medel från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet utbetalas.

 • Albanien: 360 €
 • Bhutan: 820 €
 • Brasilien: 1500 €
 • Burkina Faso: 820 €
 • Chile: 1500 €
 • Georgien: 360 €
 • Israel: 530 €
 • Kambodja: 1500 €
 • Kazakstan: 820 €
 • Libanon: 530 €
 • Moldavien: 275 €
 • Sri Lanka: 820 €
 • Taiwan: 1500 €
 • Tunisien: 360 €
 • Ukraina: 275 €
 • Uruguay: 1500 €
 • Vietnam: 820 €
Student on top of a mountain with their arms wide open.

Studera utomlands med en funktionsnedsättning

Studenter med en fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte.

Ange detta i stipendieansökan i när du söker stipendiet så kontaktar avdelningen för internationalisering dig.

Ansökan

Ansökningsdatum:
För studier som börjar på hösten: 1 maj – 31 maj
För studier som börjar på våren: 1 november – 30 november

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Till ansökan i MoveON.

Utbytet kan inte ske om det finns en avrådan/förbud mot resor från den svenska regeringen, Uppsala universitets rektor eller avdelningen för internationalisering. Du behöver följa utvecklingen, både via UU:s webb och UD:s rekommendationer. Du behöver även se över dina försäkringar; UU:s Student UT-försäkring gäller enbart i värdlandet för dina studier.

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för International Credit Mobility-stipendiet är beskrivet i en handbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under och efter ditt utbyte.

Handbok för ansökan om ICM-stipendium.

Relevanta länkar

Information om Kammarkollegiets försäkring Student UT som används för ICM-studenter.

Kontaktuppgifter till Falck Global Assistance som hjälper dig vid nödläge.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en internationell handläggare från enheten fr internationell mobilitet via Zoom och ställ frågor om studier och praktik utomlands. När du ansluter till Zoom-mötet hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Tider för drop-in

 • Helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 (Erasmusstipendiet för studier eller praktik)
 • Helgfria torsdagar kl. 13.00–14.00
 • Extra drop-in före stängning av utbytesstudieansökan:
  • 12 maj kl.13.00-14.00
  • 15 maj kl.13.00-14.00

Till drop-in i Zoom

Sista drop-in-tillfället innan sommaruppehållet är 1 juni 2023.

Mejladresser

 • För frågor om utbytesstudier: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Boka oss för en infoträff

Som student kan du boka oss för att hålla i en informationsträff om internationella möjligheter vid Uppsala universitet för till exempel din studentförening, nation eller kår. För bokning, kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ utlandsstudieambassadörerna och andra studenter som rapporterar direkt från sina utlandsvistelser. Ambassadörerna lägger upp relevant information om bland annat ansökningsperioder, webbinarier och informationstillfällen som rör universitetets internationella möjligheter.

Instagram Facebook

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo