Stipendiehandbok för International Credit Mobility

Den här guiden beskriver hur du söker ett International Credit Mobility-stipendium via Enheten för internationell mobilitet.

För att kunna söka stipendiet för Erasmus ICM-studier behöver följande villkor uppfyllas:

 • Du ska ha beviljats ett utbyte till någon av universitetets ICM-partneruniversitet. Detta ansöker du om vid din institution eller vid Enheten för internationell mobilitet. Följande institutioner har idag egna utbytesavtal inom ICM

  • Institutionen för astronomi och fysik
  • Institutionen för informationsteknologi
  • Institutionen för kemi
  • Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • eller se sidorna om utbytesstudier via Enheten för internationell mobilitet för att se vilka ICM-partners som är tillgängliga för samtliga studenter på universitetet.

 • Du är registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället samt ha för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet.

 • Du har klarat minst 60 hp, vissa institutioner kräver mer, vid avresa.

 • Du får åka på Erasmus ICM-studier i max 360 dagar på varje utbildningsnivå (kandidat-, magister- och doktorandnivå). Enligt regelverket räknas en månad som 30 dagar. Du kan åka på utbyte flera gånger.

 • Minimiperioderna för utbytesstudier är 90 dagar. Undantagsvis godkänns kortare perioder om den officiella terminslängden vid värdlärosätet är kortare än 90 dagar.

 • Du får inte ha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Ansökningsdatum:
För studier som påbörjas på hösten: 1–31 maj
För studier som påbörjas på våren: 1–30 november

 1. En elektronisk ansökningsblankett som görs direkt i vårt system för online-ansökningar, MoveON. Länk till ansökan finns på ICM-sidorna.
 2. Grant Agreement. Du får detta dokument av din utbyteskoordinator på institution eller enheten för internationell mobilitet. Fyll i, skriv under och scanna samt ladda upp direkt i ansökan i MoveON.

För studenter som åker på utbyte under en termin betalas stipendiet ut i två omgångar:

 • 70 procent av stipendiet + resestipendiet betalas innan utbytet påbörjas.
 • 30 procent av stipendiet betalas ut efter avslutade studier när skickat in Certificate of Attendance, Learning Agreement samt fyllt i Participant Report. Alla dokument utom Participant Report laddas upp i din profil i MoveON. Participant Report skickas till din e-post.

För studenter som åker på utbyte under helår (två terminer) betalas stipendiet ut i tre omgångar:

 • 35 procent av stipendiet + resestipendiet betalas innan utbytet påbörjas.
 • 35 procent av stipendiet betalas i samband med att termin två startar.
 • 30 procent av stipendiet betalas ut efter avslutade studier när skickat in Certificate of Attendance, Learning Agreement samt fyllt i Participant Report. Alla dokument utom Participant Report laddas upp i din profil i MoveON. Participant Report skickas till din e-post.

Om din faktiska studieperiod är annorlunda än den du angivit i din stipendieansökan så kommer ditt stipendium att räknas om inför den sista utbetalningen.

Du måste omedelbart meddela din internationella koordinator och Erasmus-teamet vid avdelningen för internationalisering om förändringar, såsom avhopp, förlängningar eller förkortningar av studieperioden. Om du förkortar ditt utbyte/hoppar av kan du komma att få återbetala delar av ditt stipendium.

Om en akutsituation uppstår under dina Erasmusstudier kontakta Falck Global Assistance i första hand.

Kontakta Kammarkollegiet om du har frågor gällande försäkringen Student UT.

Följande dokument måste du ladda upp i din Move-On profil efter utbytet. Du får dokumenten av din utbyteskoordinator.

 • Learning Agreement (LA) – Ett LA är en överenskommelse mellan dig, värduniversitetet och din heminstitution/Enheten för internationell mobilitet om vilka kurser du ska läsa under ditt utbyte. Detta bör vara klart före utbytet startar men ska laddas upp i din MoveON profil när utbytet är genomfört.
 • Certificate of Attendance – Detta dokument signeras av dig och värduniversitetet och syftar till att styrka vilka datum du befunnit dig på universitetet för studier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo