Stipendiehandbok för International Credit Mobility

Den här guiden beskriver hur du söker ett International Credit Mobility-stipendium via Enheten för internationell mobilitet.

För att kunna söka stipendiet för Erasmus ICM-studier behöver följande villkor uppfyllas:

 • Du ska ha beviljats ett utbyte till någon av universitetets ICM-partneruniversitet. Detta ansöker du om vid din institution eller vid Enheten för internationell mobilitet. Följande institutioner har idag egna utbytesavtal inom ICM

  • Institutionen för astronomi och fysik
  • Institutionen för informationsteknologi
  • Institutionen för kemi
  • Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • eller se sidorna om utbytesstudier via Enheten för internationell mobilitet för att se vilka ICM-partners som är tillgängliga för samtliga studenter på universitetet.

 • Du är registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället samt ha för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet.

 • Du har klarat minst 60 hp, vissa institutioner kräver mer, vid avresa.

 • Du får åka på Erasmus ICM-studier i max 360 dagar på varje utbildningsnivå (kandidat-, magister- och doktorandnivå). Enligt regelverket räknas en månad som 30 dagar. Du kan åka på utbyte flera gånger.

 • Minimiperioderna för utbytesstudier är 90 dagar. Undantagsvis godkänns kortare perioder om den officiella terminslängden vid värdlärosätet är kortare än 90 dagar.

 • Du får inte ha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Ansökningsdatum:
För studier som påbörjas på hösten: 1–31 maj
För studier som påbörjas på våren: 1–30 november

 1. En elektronisk ansökningsblankett som görs direkt i vårt system för online-ansökningar, MoveON. Länk till ansökan finns på ICM-sidorna.
 2. Grant Agreement. Du får detta dokument av din utbyteskoordinator på institution eller enheten för internationell mobilitet. Fyll i, skriv under och scanna samt ladda upp direkt i ansökan i MoveON.

För studenter som åker på utbyte under en termin betalas stipendiet ut i två omgångar:

 • 70 procent av stipendiet + resestipendiet betalas innan utbytet påbörjas.
 • 30 procent av stipendiet betalas ut efter avslutade studier när skickat in Certificate of Attendance, Learning Agreement samt fyllt i Participant Report. Alla dokument utom Participant Report laddas upp i din profil i MoveON. Participant Report skickas till din e-post.

För studenter som åker på utbyte under helår (två terminer) betalas stipendiet ut i tre omgångar:

 • 35 procent av stipendiet + resestipendiet betalas innan utbytet påbörjas.
 • 35 procent av stipendiet betalas i samband med att termin två startar.
 • 30 procent av stipendiet betalas ut efter avslutade studier när skickat in Certificate of Attendance, Learning Agreement samt fyllt i Participant Report. Alla dokument utom Participant Report laddas upp i din profil i MoveON. Participant Report skickas till din e-post.

Om din faktiska studieperiod är annorlunda än den du angivit i din stipendieansökan så kommer ditt stipendium att räknas om inför den sista utbetalningen.

Du måste omedelbart meddela din internationella koordinator och Erasmus-teamet vid avdelningen för internationalisering om förändringar, såsom avhopp, förlängningar eller förkortningar av studieperioden. Om du förkortar ditt utbyte/hoppar av kan du komma att få återbetala delar av ditt stipendium.

Om en akutsituation uppstår under dina Erasmusstudier kontakta Falck Global Assistance i första hand.

Kontakta Kammarkollegiet om du har frågor gällande försäkringen Student UT.

Följande dokument måste du ladda upp i din Move-On profil efter utbytet. Du får dokumenten av din utbyteskoordinator.

 • Learning Agreement (LA) – Ett LA är en överenskommelse mellan dig, värduniversitetet och din heminstitution/Enheten för internationell mobilitet om vilka kurser du ska läsa under ditt utbyte. Detta bör vara klart före utbytet startar men ska laddas upp i din MoveON profil när utbytet är genomfört.
 • Certificate of Attendance – Detta dokument signeras av dig och värduniversitetet och syftar till att styrka vilka datum du befunnit dig på universitetet för studier.