Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete såsom exjobb, C-, D-, masteruppsats eller doktorsavhandling. Andra studentaktiviteter som skulle kunna finansieras med stipendiet är volontärarbete, sommarjobb eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ansökningsperioder

Aktuella ansökningsperioder under 2022. Kolla hemsidan regelbundet för aktuella uppdateringar om ansökningsperioder.

  • 1–15 januari
  • 1–15 mars
  • 15 april – 2 maj
  • 1–15 september
  • 1–15 november

Stipendienivåer

Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader: 660 €/månad. Danmark, Finland, Island, Irland, Lichtenstein, Luxemburg och Norge.

Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader: 550 €/månad. Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Turkiet .

Extra medel att söka

Extra bidrag för inkludering

Studenter med bestående eller långvariga funktionsnedsättningar, inklusive funktionsnedsättningar orsakade av fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk sjukdom, har rätt till ett särskilt inkluderingstillägg på 250 €/månad. För att erhålla detta extra bidrag måste du ange det i ansökningsformuläret för din Erasmuspraktik. Du kommer behöva tillhandahålla ett intyg utfärdat av en samordnare för pedagogiskt stöd vid universitetet eller av en legitimerad läkare. Mer specifik information om detta hittar du i ansökningsformuläret.

Kombination av extra bidrag för inkludering och inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Begäran om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR). Läs mer om hur du ansöker här.

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om detta extra medel.

Extra bidrag för inkludering

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium på 250 €/månad. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte samt oavsett hur många barn du har. Ange det direkt i din ansökan i MoveON och ladda upp familjebevis från Skatteverket som visar att du är vårdnadshavare. Observera att inget annat intyg kommer att accepteras.

Kombination av extra bidrag för inkludering och inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Begäran om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR). Läs mer om hur du ansöker här.

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om detta extra medel.

Extra bidrag för gröna transportmedel

Om du som student åker till landet där du ska göra Erasmuspraktik med hållbara transportmedel har du rätt till ett engångsbidrag på 50 €. Du har då också rätt till upp till två dagars extra stipendiedagar för att täcka resdagar för en tur-och-retur-resa. Till hållbara transportmedel räknas tåg, buss och samåkning i bil. Du ansöker i MoveON, direkt i din ansökan för Erasmuspraktikstipendiet.

Extra bidrag för tågresa

Utöver det extra bidraget för gröna transportmedel som beskrivs ovan erbjuder Uppsala universitet ett stipendium på max 190 € för tågresa till och från din praktikdestination. Ett begränsat antal stipendier finns att söka under läsåret 2022/2023 och kommer att beviljas enligt först-till-kvarn-principen. Du ansöker i MoveON, direkt i din ansökan för Erasmuspraktikstipendiet.

Stipendiet kan användas antingen för att köpa en enkel tågbiljett eller som bidrag till ett Interrailpass. Om du bestämmer dig för att åka med Interrailpass till din slutdestination måste du teckna ytterligare försäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring (den som tillhandahålls tillsammans med ditt Erasmusstipendium för praktik) gäller endast för en så direkt resa som möjligt.

Ansökan

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON. Du söker Erasmuspraktikstipendiet efter att du har ordnat en praktikplats.

En ansökan tar cirka en månad att behandla efter att ansökningsomgången har avslutats. Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats.Om du planerar att påbörja din praktik tidigare än en månad efter att ansökningsomgången har avslutats, vänligen kontakta erasmus@uu.se. Vi kan inte garantera att dessa ansökningar hinner godkännas.

Till ansökningsportalen i MoveON.

Instruktioner

Del 1. Instruktioner till ansökan
Innehåller allt du behöver veta samt instruktioner till hur du gör din stipendieansökan.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 1.

Del 2. När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium

När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 2.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo