Erasmuspraktik

Du kan få stipendium från Erasmus+ för att göra praktik eller vissa andra studierelaterade verksamheter i Europa, så länge det är kopplat till ditt studieområde.

Stipendium för flera studieaktiviteter

Du kan använda Erasmuspraktikstipendiet för flera studierelaterade aktiviteter på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. T.ex. kan stipendiet finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete. Ett självständigt arbete kan vara ett exjobb, en C-, D-, eller masteruppsats eller en doktorsavhandling. Andra studentaktiviteter som skulle kunna finansieras med stipendiet är volontärarbete, sommarjobb eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det viktiga är att din institution har godkänt aktiviteten som relevant för dina studier.

Ansökningsperioder

 • 1–15 januari 2023
 • 1–15 mars 2023
 • 1–15 maj 2023
 • 1–6 juni 2023 (endast för praktik med startdatum under juni-augusti 2023)

Stipendienivåer

Grupp 1 (programländer med högre levnadskostnader): 660 €/månad.
Danmark, Finland, Island, Irland, Lichtenstein, Luxemburg och Norge.

Grupp 2 (programländer med lägre levnadskostnader): 550 €/månad.
Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Turkiet .

Extra medel att söka

Extra inkluderingsstöd

Studenter med bestående eller långvariga funktionsnedsättningar, inklusive funktionsnedsättningar orsakade av fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk sjukdom, har rätt till ett särskilt inkluderingstillägg på 250 €/månad. För att erhålla detta extra bidrag måste du ange det i ansökningsformuläret för din Erasmuspraktik. Du kommer behöva tillhandahålla ett intyg utfärdat av en samordnare för pedagogiskt stöd vid universitetet eller av en legitimerad läkare.

Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Begäran om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om inkluderingsstöd.

Extra inkluderingsstöd

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium på 250 €/månad. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte samt oavsett hur många barn du har. Ange det direkt i din ansökan i MoveON och ladda upp familjebevis från Skatteverket som visar att du är vårdnadshavare. Observera att inget annat intyg kommer att accepteras.

Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Begäran om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om inkluderingsstöd.

Extra bidrag för tågresa

Uppsala universitet erbjuder ett stipendium på max 190 € för tågresa till och från din praktikdestination. Ett begränsat antal stipendier finns att söka och kommer att beviljas enligt först-till-kvarn-principen.

Stipendiet kan användas antingen för att köpa en enkel tågbiljett eller som bidrag till ett Interrailpass. Om du bestämmer dig för att åka med Interrailpass till din slutdestination måste du teckna ytterligare försäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring (den som tillhandahålls tillsammans med ditt Erasmusstipendium för praktik) gäller endast för en så direkt resa som möjligt.

Så ansöker du: ange att du planerar att ta tåget till din studiedestination direkt i stipendieansökan i MoveOn.

Extra bidrag för gröna transportmedel

Om du som student åker till landet där du ska göra Erasmuspraktik med hållbara transportmedel har du rätt till ett engångsbidrag på 50 €. Du har då också rätt till upp till två dagars extra stipendiedagar för att täcka resdagar för en tur-och-retur-resa. Till hållbara transportmedel räknas tåg, buss och samåkning i bil.

Så ansöker du:
 1. Ange att du planerar att resa med ett av de godkända hållbara transportmedlen till din studiedestination direkt i stipendieansökan i MoveOn.
 2. Ladda upp kvitton från det hållbara transportmedlet i MoveOn i slutet av ditt utbyte.

Ansökan

Du söker Erasmuspraktikstipendiet efter att du har ordnat en praktikplats. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

En ansökan tar cirka en månad att behandla efter att ansökningsomgången har avslutats. Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats.Om du planerar att påbörja din praktik tidigare än en månad efter att ansökningsomgången har avslutats, vänligen kontakta erasmus@uu.se. Vi kan inte garantera att dessa ansökningar hinner godkännas.

Till ansökningsportalen i MoveON.

Instruktioner

Del 1. Instruktioner till ansökan

Innehåller allt du behöver veta samt instruktioner till hur du gör din stipendieansökan.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 1.

Del 2. När du blivit beviljad ett Erasmuspraktikstipendium

När du blivit beviljad ett Erasmuspraktikstipendium finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 2.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en internationell handläggare från enheten fr internationell mobilitet via Zoom och ställ frågor om studier och praktik utomlands. När du ansluter till Zoom-mötet hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Tider för drop-in

 • Helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 (Erasmusstipendiet för studier eller praktik)
 • Helgfria torsdagar kl. 13.00–14.00
 • Extra drop-in före stängning av utbytesstudieansökan:
  • 12 maj kl.13.00-14.00
  • 15 maj kl.13.00-14.00

Till drop-in i Zoom

Sista drop-in-tillfället innan sommaruppehållet är 1 juni 2023.

Mejladresser

 • För frågor om utbytesstudier: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Boka oss för en infoträff

Som student kan du boka oss för att hålla i en informationsträff om internationella möjligheter vid Uppsala universitet för till exempel din studentförening, nation eller kår. För bokning, kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ utlandsstudieambassadörerna och andra studenter som rapporterar direkt från sina utlandsvistelser. Ambassadörerna lägger upp relevant information om bland annat ansökningsperioder, webbinarier och informationstillfällen som rör universitetets internationella möjligheter.

Instagram Facebook

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo