Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete till exempel exjobb, C-, D-, masteruppsats eller doktorsavhandling.

Ansökningsperioder

Aktuella ansökningsperioder under 2022. Kolla hemsidan regelbundet för aktuella uppdateringar om ansökningsperioder.

  • 1–15 januari
  • 1–15 mars
  • 15 april – 2 maj
  • 1–15 september
  • 1–15 november

Stipendienivåer

Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader: 655 €/månad. Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien.

Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader: 595 €/månad. Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Observera att dessa stipendienivåer gäller inte om praktikperiodens slutdatum är efter den 31 maj 2023.

Ansökan

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON. Du söker Erasmuspraktikstipendiet efter att du har ordnat en praktikplats.

En ansökan tar cirka en månad att behandla efter att ansökningsomgången har avslutats. Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats.Om du planerar att påbörja din praktik tidigare än en månad efter att ansökningsomgången har avslutats, vänligen kontakta erasmus@uu.se. Vi kan inte garantera att dessa ansökningar hinner godkännas.

Till ansökningsportalen i MoveON.

Stipendiehandboken

Del 1. Instruktioner till ansökan

Innehåller allt du behöver veta samt instruktioner till hur du gör din stipendieansökan.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 1.

Del 2. När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium

När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 2.

Student står på ett berg med sina armar utsträckta.

Studera utomlands med en funktionsnedsättning

Studenter med en fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte.

Ange detta i stipendieansökan i när du söker stipendiet så kontaktar avdelningen för internationalisering dig.