Information gällande Covid-19 och Erasmuspraktik

Studenter kan skicka in en stipendieansökan för Erasmuspraktik oavsett om det vid ansökningstillfället råder en reseavrådan till värdlandet från det svenska Utrikesdepartementet, UD. I stipendieansökan anges om praktiken ska utföras helt eller delvis på distans från annat land än värdlandet.

Alla studenter som deltar i Erasmuspraktik är skyldiga att följa programmets regler och riktlinjer. Studenter är endast berättigade till Erasmusstipendium för de dagar de fysiskt befinner sig på plats i värdlandet, dagar på distans är inte stipendiegrundande men ingår i det totala antalet Erasmus-dagar (min 60 dagar max 360 dagar). Studenter kan få Erasmusstipendium för dagar som hen måste sitta i obligatorisk karantän innan utbytet.

Så länge det enligt UD finns en specifik avrådan för ett visst land/vissa länder med anledning av Covid-19 beviljas inga Erasmusstipendium till dessa länder. Ansökningar handläggs och beviljas med villkoret att det inte ska finnas någon aktiv avrådan och/eller rektorsbeslut som motsätter utresa vid planerat startdatum.

Undantag görs i följande fall:

  1. Studenter som är administrativt hemmahörande (t.ex. genom medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd) här kallat hemland, alternativt har en liknande stark anknytning (t.ex. genom partner/maka/make/barn) till det land där hen ämnar göra Erasmuspraktik och ändå redan återvänt/planerat att återvända till detta land och där beviljandet av Erasmuspraktiken alltså inte innebär någon extra resa.
  2. Praktikanter som påbörjar sin praktik på distans, och reser ut om/när UD:s avrådan hävts alternativt skjuter på startdatum för sin praktik tills att UD:s avrådan hävts.

Med anledning av Covid-19 är studenter som ansökt om Erasmusstipendiet för praktik skyldiga att:

  • Omedelbart meddela erasmus@uu.se om det sker förändringar i praktikens start och/eller form efter att stipendieansökan godkänts och grant agreement skickats ut och skrivits under. Stipendiet kommer då att räknas om.
  • Samtliga studenter som gör praktik inom ramen för Erasmusprogrammet, oavsett praktikform och stipendium, är skyldiga att inkomma med obligatoriska Erasmus-dokument.

Studenter som ansökt om Erasmusstipendiet för praktik uppmanas med anledning Covid-19:

  • Att följa utvecklingen, både via Uppsala universitets webbsida och UD:s rekommendationer, värdlandets egna officiella informationskanaler och Re-open EU. Ladda ner UD:s app Resklar och skriva upp sig på den så kallade svensklistan (eller motsvarande om studenten har medborgarskap från annat land).
  • Att vara flexibla i sin planering av sin praktik, särskilt med hänseende vad gäller startdatum och undersöka möjligheten att påbörja sin praktik på distans från Sverige om utresa omöjliggörs vid faktiskt startdatum.
  • Att se över sitt försäkringsskydd, Student UT gäller endast i värdlandet för praktiken.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo