Erasmuspraktik i Storbritannien

Storbritannien lämnade EU mellan 31 januari och 1 februari 2020. Uppsala universitet har medel för Erasmuspraktikanter som avslutar sin praktik senast 31 maj 2023.

Studenter som planerar att genomföra Erasmuspraktik i Storbritannien måste ansöka om T5-visum. Det första steget är att du ansöker och blir accepterad för Erasmuspraktik. Du måste skicka in din ansökan om Erasmuspraktik senast tre månader före ditt planerade startdatum.

Om du accepteras för Erasmuspraktik behöver Uppsala universitet ansöka om ett så kallat ”Certificate of Sponsorship” innan du kan ansöka om T5-visumet. ”Certificate of Sponsorship”-numret behöver sedan bifogas i din visumansökan. Mer information om detta finns på British Council’s hemsida. Du hittar information om hur du ansöker om T5-visum, Immigration Health Surcharge etc. på den brittiska regeringens hemsida.

Om du planerar att utföra Erasmuspraktik i Storbritannien är det viktigt att du kontaktar oss och ansöker i tid. Du måste ta hänsyn till följande i din tidsplanering:

  • Godkännande av Erasmuspraktikansökan (upp till en månad efter att du skickat in din fullständiga Erasmuspraktikansökan i MoveON)
  • Tiden det tar för dig att samla in dokumentationen för ”Certificate of Sponsorship”
  • Den tid det tar för Uppsala universitet att sammanställa ansökan om ”Certificate of Sponsorship” efter att vi mottagit din dokumentation (två veckor)
  • Godkännande av ”Certificate of Sponsorship”-ansökan från British Council (upp till 4 veckor efter att Uppsala universitet lämnat in ansökan)
  • Godkännande av ansökan om T5-visum (upp till tre veckor efter att du lämnat in ansökan)

Skicka ett mejl till erasmus@uu.se eller kontakta oss via Zoom drop-in när du har skickat in din ansökan.

Immigration Health Surcharge och återbetalningar

Individer som reser till Storbritannien och planerar att stanna mer än 6 månader kan komma att behöva betala hälsoavgift (så kallad Immigration Health Surcharge) i samband med att de ansöker om visum. Information om hälsoavgifter hittar du på den brittiska regeringens hemsida.

Det är även möjligt i vissa fall, för bland annat studenter, att få sin hälsoavgift återbetald. Information om återbetalning av hälsoavgifter för studenter hittar du på den brittiska regerings hemsida.