Erasmusstipendiet för studier

Studenter som åker på utbytesstudier genom Erasmus+ får ett Erasmusstipendium.

Så ansöker du om stipendiet

Du söker först utbytesstudier i ett av länderna som deltar i Erasmus+. Det kan du göra via Enheten för internationell mobilitet eller via din institution eller fakultet enligt deras respektive deadlines. Efter att du erbjudits och tackat ja till ett Erasmusutbyte kommer du få information om hur du gör din stipendieansökan.

Aktuella stipendienivåer

Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader: 510 €/månad.
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg och Norge.

Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader: 400 €/månad.
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Notera att stipendiet inte är heltäckande. Det är ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med utbytesstudier. Storleken på stipendiet kan variera från år till år.

Extra medel att söka

Extra inkluderingsstöd

Studenter med permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa, kan ansöka om extra inkluderingsstöd på 250 €/månad för att täcka kostnader som uppstår i samband med ett utbyte.

Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Om du har extrakostnader som överstiger summan för det extra inkluderingsstöd du redan beviljats ​​kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader. Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om inkluderingsstöd.

Extra inkluderingsstöd

Om du har barn kan du få ett inkluderingsstöd på 250 €/månad. Beloppet är detsamma oavsett antal barn och om de kommer att följa med dig på ditt utbyte eller inte.

Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Om du har extrakostnader som överstiger summan för det extra inkluderingsstöd du redan beviljats ​​kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader. Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska kostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om inkluderingsstöd.

Extra bidrag för tågresa

Utöver det extra bidraget för gröna transportmedel som beskrivs ovan erbjuder Uppsala universitet ett stipendium på max 190 € för tågresa till och från din studiedestination. Ett begränsat antal stipendier finns att söka och kommer att beviljas enligt först-till-kvarn-principen.

Stipendiet kan användas antingen för att köpa en enkel tågbiljett eller som bidrag till ett Interrailpass. Om du bestämmer dig för att åka med Interrailpass till din slutdestination måste du teckna ytterligare försäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring (den som tillhandahålls tillsammans med ditt Erasmusstipendium för studier) gäller endast för en så direkt resa som möjligt.

Så ansöker du:Ange att du planerar att ta tåget till din studiedestination direkt i stipendieansökan i MoveOn.

Extra bidrag för gröna transportmedel

Om du som student åker med hållbara transportmedel till landet där du ska studera har du rätt till ett engångsbidrag på 50 €. Du har då också rätt till upp till två dagars extra stipendiedagar för att täcka resdagar för en tur-och-retur-resa. Till hållbara transportmedel räknas tåg, buss och samåkning i bil med minst två personer i bilen.

 • Så ansöker du:
  1. Ange att du planerar att resa med ett av de godkända hållbara transportmedlen till din studiedestination direkt i stipendieansökan i MoveOn.
  2. Ladda upp kvitton från det hållbara transportmedlet i MoveOn i slutet av ditt utbyte.

Ansökan för Erasmusstipendiet för studier

Ansökningsdatum under läsåret 2022/2023:

 • 1–15 november 2022 för studenter som åker på Erasmusstudier i början av vårterminen 2023
 • 1–15 maj 2023 för studenter som åker på Erasmusstudier i början av höstterminen 2023

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Till ansökan i MoveON

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för Erasmusstipendiet är beskrivet i en handbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under ditt Erasmusutbyte.

Stipendiehandbok för Erasmusstudier

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en internationell handläggare från enheten fr internationell mobilitet via Zoom och ställ frågor om studier och praktik utomlands. När du ansluter till Zoom-mötet hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Tider för drop-in

 • Helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 (Erasmusstipendiet för studier eller praktik)
 • Helgfria torsdagar kl. 13.00–14.00
 • Extra drop-in före stängning av utbytesstudieansökan:
  • 12 maj kl.13.00-14.00
  • 15 maj kl.13.00-14.00

Till drop-in i Zoom

Sista drop-in-tillfället innan sommaruppehållet är 1 juni 2023.

Mejladresser

 • För frågor om utbytesstudier: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Boka oss för en infoträff

Som student kan du boka oss för att hålla i en informationsträff om internationella möjligheter vid Uppsala universitet för till exempel din studentförening, nation eller kår. För bokning, kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ utlandsstudieambassadörerna och andra studenter som rapporterar direkt från sina utlandsvistelser. Ambassadörerna lägger upp relevant information om bland annat ansökningsperioder, webbinarier och informationstillfällen som rör universitetets internationella möjligheter.

Instagram Facebook

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo