Erasmusstipendiet för studier

Studenter som åker på Erasmusutbyte får ett Erasmusstipendium. Du söker först en utbytesplats via Enheten för internationell mobilitet eller din institution eller fakultet. Efter att du erbjudits och tackat ja till ett Erasmusutbyte så kommer du att få information om hur och när du ska skicka in din stipendieansökan.

Stipendiet är ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet kan variera från år till år och beroende på vilket land du ska åka till.

Aktuella stipendienivåer

Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader: 460 €/månad.
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien.

Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader: 400 €/månad.
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Student står på ett berg med sina armar utsträckta.

Erasmusstudier med en funktionsnedsättning

Studenter med en fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte.

Ange detta i stipendieansökan i när du söker stipendiet så kontaktar avdelningen för internationalisering dig.

Ansökan

Ansökningsdatum under läsåret 2021/2022:

  • 1–15 november 2021 för studenter som åker på Erasmusstudier i början av vårterminen 2022
  • 1–15 maj 2022 för studenter som åker på Erasmusstudier i början av höstterminen 2022

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Till ansökan i MoveON

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för Erasmusstipendiet är beskrivet i en handbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under ditt Erasmusutbyte.

Stipendiehandbok för Erasmusstudier

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 och torsdagar kl. 13.00–14.00.

Sista drop-in för vårterminen 2022 är torsdag 2 juni. Efter sommaruppehållet öppnar vi åter för drop-in torsdag 1 september 2022.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.