Erasmusstipendiet för studier

Studenter som åker på Erasmusutbyte får ett Erasmusstipendium. Du söker först en utbytesplats via Enheten för internationell mobilitet eller din institution eller fakultet. Efter att du erbjudits och tackat ja till ett Erasmusutbyte kommer du få information om hur och när du ska skicka in din stipendieansökan.

Stipendiet är ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet kan variera från år till år och beroende på vilket land du ska åka till.

Aktuella stipendienivåer

Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader: 510 €/månad.
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien.

Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader: 400 €/månad.
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Extra medel att söka

Extra bidrag för inkludering

Om du har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa, kan du få 250 €/månad. Läs om hur du ansöker i stipendiehandboken för Erasmusstudier.

Inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Begäran om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR). Läs mer om hur du ansöker här.

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om detta extra medel.

Extra bidrag för inkludering

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium på 250 €/månad. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte samt oavsett hur många barn du har. Ange det direkt i din ansökan i MoveON och ladda upp familjebevis från Skatteverket som visar att du är vårdnadshavare. Läs mer om hur du ansöker i stipendiehandboken för Erasmusstudier.

Inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Begäran om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader ska motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR). Läs mer om hur du ansöker här.

Tveka inte att kontakta Erasmus-teamet på erasmus@uu.se om du har frågor om detta extra medel.

Extra bidrag för gröna transportmedel

Om du som student åker med hållbara transportmedel till landet där du ska studera har du rätt till ett engångsbidrag på 50 €. Du har då också rätt till upp till två dagars extra stipendiedagar för att täcka resdagar för en tur-och-retur-resa. Till hållbara transportmedel räknas tåg, buss och samåkning i bil. Du ansöker i MoveON, direkt i din ansökan för Erasmusstipendiet för studier.

Extra bidrag för tågresa

Utöver det extra bidraget för gröna transportmedel som beskrivs ovan erbjuder Uppsala universitet ett stipendium på max 190 € för tågresa till och från din studiedestination. Ett begränsat antal stipendier finns att söka under läsåret 2022/23 och kommer att beviljas enligt först-till-kvarn-principen. Du ansöker i MoveON, direkt i din ansökan för Erasmusstipendiet för studier.

Stipendiet kan användas antingen för att köpa en enkel tågbiljett eller som bidrag till ett Interrailpass. Om du bestämmer dig för att åka med Interrailpass till din slutdestination måste du teckna ytterligare försäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring (den som tillhandahålls tillsammans med ditt Erasmusstipendium för studier) gäller endast för en så direkt resa som möjligt.

Ansökan

Ansökningsdatum under läsåret 2022/2023:

  • 1–15 november 2022 för studenter som åker på Erasmusstudier i början av vårterminen 2023
  • 1–15 maj 2023 för studenter som åker på Erasmusstudier i början av höstterminen 2023

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Till ansökan i MoveON

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för Erasmusstipendiet är beskrivet i en handbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under ditt Erasmusutbyte.

Stipendiehandbok för Erasmusstudier

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en internationell handläggare via Zoom och ställ frågor om studier och praktik utomlands. När du ansluter till Zoom-mötet hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

  • Helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00
  • Helgfria torsdagar kl. 13.00–14.00

Ställ dina frågor på vår Zoom drop-in

Sista drop-in för 2022 är tisdag 20 december. Efter juluppehållet öppnar vi åter för drop-in tisdag 10 januari 2023. 

Mejladresser

  • För frågor om utbytesstudier: mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies: mfs@uadm.uu.se.

Boka oss för en infoträff

Som student kan du boka oss för att hålla i en informationsträff om internationella möjligheter vid Uppsala universitet för till exempel din studentförening, nation eller kår. För bokning, kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ utlandsstudieambassadörerna och andra studenter som rapporterar direkt från sina utlandsvistelser. Ambassadörerna lägger upp relevant information om bland annat ansökningsperioder, webbinarier och informationstillfällen som rör universitetets internationella möjligheter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo