Information gällande Covid-19 och Erasmusstudier

Samtliga studenter som nominerats och ska genomföra ett utbyte vid ett utländskt lärosäte via ett Erasmusutbytesavtal ska skicka in en Erasmus stipendieansökan, oavsett studieform och eventuellt stipendium. I stipendieansökan anges om studierna ska bedrivas helt eller delvis på distans från annat land än värdlandet.

Alla studenter som deltar i ett Erasmusutbyte är Erasmusstudenter och är skyldiga att följa programmets regler och riktlinjer. Studenter är endast är berättigade till Erasmusstipendium för de dagar de fysiskt befinner sig på plats i värdlandet, dagar på distans är inte stipendiegrundande men ingår i det totala antalet Erasmusdagar (minst 90 dagar och högst 360 dagar). Studenter kan få Erasmusstipendium för dagar som hen måste sitta i obligatorisk karantän innan utbytet.

Så länge det enligt det svenska Utrikesdepartementet, UD, finns en specifik avrådan för ett visst land/vissa länder med anledning av Covid-19 beviljas inga Erasmusstipendium till dessa länder. Ansökningar handläggs och beviljas med villkoret att det inte ska finnas någon aktiv avrådan och/eller rektorsbeslut som motsätter utresa vid planerat startdatum.

Undantag görs i följande fall:

  1. Studenter som är administrativt hemmahörande, t.ex. genom medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd, här kallat hemland, alternativt har en liknande stark anknytning (t.ex. genom partner/maka/make/barn) till det land inom Erasmusprogrammet där hen ska utföra sitt utbyte och ändå redan återvänt/planerat att återvända till detta land och där beviljandet av Erasmusstipendiet alltså inte innebär någon extra resa.
  2. Studenter som påbörjar sina utbytesstudier på distans, och reser ut om och när det UD:s avrådan hävts alternativt skjuter på startdatumet för sitt utbyte tills att UD:s avrådan hävts.

Med anledning av Covid-19 är studenter som ansökt om Erasmusstipendiet för utbytesstudier skyldiga att:

  • Inkomma med eventuella datum som studierna ska bedrivas på distans från annat land än värdlandet respektive när hen ska befinna sig på plats i värdlandet, via anvisat sätt i aktuell ansökningsomgång.
  • Omedelbart meddela erasmus@uu.se om det sker förändringar i studiestart och/eller studieform efter student inkommit med datum enligt ovan.
  • Samtliga studenter som studerar inom ramen för Erasmusprogrammet, oavsett studieform och stipendium, är skyldiga att inkomma med obligatoriska Erasmusdokument.

Studenter som ansökt om Erasmusstipendiet för studier uppmanas med anledning av Covid-19:

  • Att följa utvecklingen, både via Uppsala universitets webbsida och UD:s rekommendationer, värdlandets egna officiella informationskanaler och Re-open EU. Ladda ner UD:s app Resklar och skriva upp sig på den så kallade svensklistan (eller motsvarande om studenten har medborgarskap från annat land).
  • Att vara flexibla i sin planering av utbytesstudier, särskilt med hänseende vad gäller startdatum och undersöka möjligheten att påbörja sina utbytesstudier på distans från Sverige om utresa omöjliggörs vid faktiskt startdatum.
  • Att se över sitt försäkringsskydd, Student UT gäller endast i värdlandet för studierna.