Erasmusstudier i Schweiz

Den Schweiziska regeringen erbjuder utbytesstudenter ett stipendium kallat SEMP på 380 CHF/månad. CSN kan inte fås samtidigt som detta stipendium.

Studenter som planerar att genomföra utbytesstudier till Schweiz under det akademiska året 2022/23 (HT22 och VT23) har möjlighet att ansöka om ett Erasmusstipendium på 510 EUR/månad. Erasmusstipendiet kan inte kombineras med det SEMP-stipendiet. Däremot kan du, tillskillnad från SEMP-stipendiet, kombinera Erasmusstipendiet med CSN.

Alla studenter som planerar att genomföra utbytesstudier under det akademiska året 2023/24 kommer att få information om de kommer vara berättigade att söka om Erasmusstipendiet eller inte.