Erasmusstudier i Storbritannien

Sista Erasmusstipendierna till Storbritannien beviljas för utbytesstudier VT23

Storbritannien lämnade EU mellan 31 januari och 1 februari 2020. Landet har också valt att inte delta i det nya Erasmus+-programmet 2021–2027. Detta innebär att alla studenter som planerar genomföra utbytesstudier i Storbritannien från läsåret 2023-2024 och framåt inte är berättigade att ansöka om Erasmus+-stipendiet.

Du som planerar att studera i Storbritannien och inte redan studerar eller bor i landet behöver söka studentvisum innan du påbörjar dina studier, om dina studier är längre än sex månader.

För studier som är kortare än sex månader är det möjligt att använda sig av den så kallade visitor route. Mer information kring visum för Storbritannien finns på brittiska regeringens hemsida.

Du som redan är student i Storbritannien, bor i landet eller flyttar dit har möjlighet att söka uppehållstillstånd enligt EU Settlement Scheme. Därigenom behåller du dina EU-medborgerliga rättigheter, det vill säga rätten att bo, studera och arbeta i landet. Denna ansökan är kostnadsfri och du gör den på brittiska regeringens hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo