Erasmusstudier i Storbritannien

Du som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och inte redan studerar eller bor i landet behöver söka studentvisum innan du påbörjar dina studier, om dina studier är längre än 6 månader.

För studier som är kortare än sex månader är det möjligt att använda sig av den så kallade visitor route. Mer information kring visum för Storbritannien finns på brittiska regeringens hemsida.

Du som redan är student i Storbritannien, bor i landet eller flyttar dit har möjlighet att söka uppehållstillstånd enligt EU Settlement Scheme. Därigenom behåller du dina EU-medborgerliga rättigheter, det vill säga rätten att bo, studera, arbeta med mera i landet. Denna ansökan är kostnadsfri och du gör den online.