Fältstudier

Möjligheten till att göra fältstudier riktar sig framför allt till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap och data till ett examensarbete eller en uppsats.

Fältstudier genom Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Din fältstudie bör relatera till något av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet omfattar även en förberedelsekurs samt försäkring.

Den 23 maj 2022 meddelades att Minor Field Studies ställs in. En sista utlysning av ett begränsat antal stipendier kommer att hållas mellan den 1 augusti och den 30 september 2022. Alla projekt som blivit godkända inom ramen för MFS måste slutföras innan den 10 januari 2023.

Fullständig information om avvecklingen av MFS finns på UHR:s webbsida.

Mer information om hur du ansöker eller information som berör dig som fortfarande ska fullfölja din fältstudie inom MFS hittar du på våra sidor om Minor Field Studies.

Fältstudier genom Erasmuspraktikstipendiet

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete till exempel exjobb, C-, D-, masteruppsats eller doktorsavhandling.

Mer information om hur du kan söka ett Erasmuspraktikstipendium hittar du på sidorna om Erasmuspraktik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo