Fältstudier

Möjligheten till att göra fältstudier riktar sig framför allt till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap och data till ett examensarbete eller en uppsats.

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete till exempel exjobb, C-, D-, masteruppsats eller doktorsavhandling.

Mer information om hur du kan söka ett Erasmuspraktikstipendium hittar du på sidorna om Erasmuspraktik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo