Studera utomlands med en funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnader som uppkommer i samband med studier eller praktik utomlands. Tänk på att kontakta Enheten för internationell mobilitet i god tid innan ditt utbyte.

Extra stöd via Erasmus+

Inom ramen för Erasmus+ kan utresande studenter vid Uppsala universitet ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnader som uppkommer i samband med utlandsstudier, praktik eller fältstudier. Det kan till exempel handla om kostnader för att ta med hjälpmedel, extra kostnader för särskilt anpassat boende, psykologisk behandling eller ett nödvändigt förberedande besök. Pedagogiskt stöd som värdlärosätet erbjuder utan kostnad kan man inte söka medel för.

Bifogat finner du ett ansökningsformulär Pdf, 95 kB. som innehåller mer information om hur du kan ansöka om extra stöd för dig som är student med en funktionsnedsättning.

Har du frågor eller behöver du hjälp med din ansökan? Kontakta gärna oss på Erasmusteamet på erasmus@uu.se. Om du kontaktar oss per e-post utelämna känsliga personuppgifter.

Extra stöd för fältstudier i ett utvecklingsland

Sveriges biståndsmyndighet Sida finansierar stipendier för fältstudier i utvecklingsländer, så kallade Minor Field Studies (MFS). Inom MFS-stipendiet finns möjlighet för studenter med en funktionsnedsättning att söka upp till 27 000 kronor i extra medel. De extra medlen avser täcka merkostnader kopplade till fältstudien som funktionsnedsättningen leder till.

Kontakta Enheten för internationell mobilitet på mfs@uadm.uu.se redan innan du lämnar in din ansökan för ett MFS-stipendium så hjälper vi dig vidare.