Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Din fältstudie bör relatera till något av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet omfattar även en förberedelsekurs samt försäkring.

Ansökan om Minor Field Studies

Den 23 maj 2022 meddelades att Minor Field Studies ställs in. En sista utlysning av ett begränsat antal stipendier kommer att hållas mellan den 1 augusti och den 30 september 2022. Alla projekt som blivit godkända inom ramen för MFS måste slutföras innan den 10 januari 2023.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

  • Helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00
  • Helgfria torsdagar kl. 13.00–14.00

Ställ dina frågor på vår Zoom drop-in

Sista drop-in för 2022 är tisdag 20 december. Efter juluppehållet öppnar vi åter för drop-in tisdag 10 januari 2023. 

Mejladresser

  • För frågor om utbytesstudier: mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies: mfs@uadm.uu.se.

Boka oss för en infoträff

Som student kan du boka oss för att hålla i en informationsträff om internationella möjligheter vid Uppsala universitet för till exempel din studentförening, nation eller kår. För bokning, kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ utlandsstudieambassadörerna och andra studenter som rapporterar direkt från sina utlandsvistelser. Ambassadörerna lägger upp relevant information om bland annat ansökningsperioder, webbinarier och informationstillfällen som rör universitetets internationella möjligheter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo