Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Din fältstudie bör relatera till något av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet omfattar även en förberedelsekurs samt försäkring.

Ansökan om Minor Field Studies

Den 23 maj 2022 meddelades att Minor Field Studies ställs in. En sista utlysning av ett begränsat antal stipendier kommer att hållas mellan den 1 augusti och den 30 september 2022. Alla projekt som blivit godkända inom ramen för MFS måste slutföras innan den 10 januari 2023.

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON. Ansökan är öppen mellan den 1 augusti och den 30 september 2022

Instruktioner till ansökan

Instruktioner till ansökan finns beskrivet i ansökningshandboken nedan. Den innehåller den information du behöver för att genomföra en ansökan. Samtliga länkar och dokument hittar du i länk- och dokumentsamlingen på den här sidan.

Videoguide till MFS

För mer information om hur det går till att söka MFS kan du ta del av ett informationsmöte från oktober 2020.

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 och torsdagar kl. 13.00–14.00.

Sista drop-in för vårterminen 2022 är torsdag 2 juni. Efter sommaruppehållet öppnar vi åter för drop-in torsdag 1 september 2022.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.