Stina Sandström & Emelie Fagerberg deltidsrapport

Vi kom till Thailand den 17 mars och har varit ute i snart fyra veckor. Vi har blivit väl bemötta av universitetet och vi ligger i fas med våran planering för studien.

Datainsamlingen har varit smidig och skett enligt tidsplan. Vi hade fler intervjuobjekt än tänkt samt en till pilotintervju. Detta innebar att vi fick lika många intervjuer med två olika yrkesgrupper. Sex stycken totalt som vi kommer använda i studien. Detta tror vi kommer vara positivt för studien. Vi mötte på vissa språksvårigheter, både intervjuobjektens förståelse och uttal men även att det rådde olika terminologi mellan oss och intervjuobjekten. Det var främst en utmaning under transkriberingen. Vi håller nu på med att bearbeta insamlade data samt diskutera med våran handledare i Sverige. Vi har lagt upp en preliminär plan inför den sista halvan av MFS tiden som kommer innebära triangulering av data mellan handledare i Sverige och projektansvarig i Thailand. Samt sammanställa resultatet i vår C-uppsats.

Två kvinnor skriver på papper som ligger på ett bord mellan dem.

Journalskrivning på sjukhuset.

Vi har också fått delta i undervisning på universitetet samt studiebesök på olika kliniker och sjukhus. Vi har deltagit i behandling av patienter vilket har varit lärorikt och gett oss bättre förutsättningar att förstå hur fysioterapeuter jobbar här. Vi har även sett olikheter och likheter mellan Sverige och Thailand gällande sjukvården. Det har varit givande att diskutera och dela erfarenheter med studenterna på universitetet och se deras vardag under studietiden.

I början hade vi vissa motgångar med sjukdom som tog en del kraft och tid. Det har inte hindrat studiens gång och vi har fått stor hjälp från universitetets sida. Det är något man inte riktigt förbereder sig på när man ska ut och resa och det kan ge stora problem. Men det har gett oss erfarenheter att hantera oförutsedda händelser. Vi har även erfarit vilket stöd man kan få när man är två och att det gäller att stå upp för varandra och lyfta varandra. Det har även gett oss en inblick hur lätt det kan vara att få hjälp av sjukvården här i Thailand och att den är professionell.

På fritiden har vi besökt olika platser i Thailand och i Bangkok. Både på egen hand och med studenter från universitetet. Det har gett oss en inblick i det thailändska samhället och hur det skiljer sig på vissa plan från Sverige, både kulturellt och klassmässigt.

Två kvinnor står på en klippa med palmer, turkost vatten och berg i bakgrunden.

Phi Phi Islands och utsikt över Phi Phi Don.

Vi har besökt Chiang Mai under den mest förorenade tiden på året. Där besökte vi Thailands högsta punkt, nationalparken Doi Inthanon, templet Wat Phratat Doi Suthep och gått på nattmarknader. Vi unnade oss även massage.

Under våra besök i och utanför Bangkok har vi upplevt landets rika matkultur och provat oss fram, både från de enklaste gatuköken till mer iordningsställda restauranger. Oftast har vi upplevt att den mat som lagas i de enklaste gatuköken är de godaste.

Vi hoppas att den fortsatta delen av MFS tiden kommer rulla på som den nu har gjort och att vi får upptäcka Thailand ännu mer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo