Sommarkurser utomlands

Sommarkurser är kortare kurser som ges av våra utvalda partneruniversitet under perioden juni-augusti. Via Enheten för internationell mobilitet kan du söka sommarkurser som vi genom avtal kan göra kostnadsfria för våra studenter alternativt med mycket låg avgift. Några sommarkurser kvalificerar sig även för stipendier.

Ansökan för sommarkurser under sommaren 2022

Ansökan för sommarkurser utomlands under sommaren 2022 är inställd. Du kan som student ändå söka sommarkurser vid andra universitet eller partneruniversitet. Du måste inte gå via Enheten för internationell mobilitet utan kan söka direkt till ett annat universitet om en sommarkurs. Titta på våra partneruniversitet och se vad de erbjuder ifråga om sommarkurser. I flera fall kan man få rabatt på sommarkurskostnaden ifall att man kommer från Uppsala eftersom vi är ett partneruniversitet till dem.

Tillgängliga sommarkurser

Utbudet av sommarkurser utomlands varierar från år till år. Listan över tillgängliga kurser för kommande sommar förväntas publiceras i december varje år. Observera att det inte alltid är samma kurser som utlyses i varje ansökningsomgång. Här kan du se vilka kurser som fanns tillgängliga för sommaren 2020.

Ansökan

Ansökan till sommarkurser utomlands via enheten för internationell mobilitet öppnar en gång per år. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Till ansökan i MoveON

Instruktioner till ansökan

Instruktioner till ansökan för sommarkurser finns beskrivet i en ansökningshandbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra en ansökan. Samtliga länkar som du hittar på sidorna för sommarkurser finns också listade på den här sidan.

Ansökningshandbok