Ansökningshandbok för sommarkurser

Som student vid Uppsala universitet kan du läsa kurser utomlands under sommaren vid något av våra utvalda partneruniversitet. Här finner du instruktioner för ansökan till sommarkurser utomlands för sommaren 2021.

För att vara behörig att söka sommarkurser via enheten för internationell mobilitet behöver du möta följande kriterier:

 • Du ska vara registrerad för heltidsstudier vid Uppsala universitet vid ansökningstiden.
 • Du ska ha klarat av minst 30 hp från Uppsala universitet vid avresedatum.

Du ansvarar även själv för att se till att du möter de respektive förkunskapskrav som ställs av de enskilda universiteten för tillträde till kursen du söker.

Ansökan till sommarkurser sker online. Till din ansökan behöver du bifoga följande dokument:

 • Registreringsintyg som visar att du är registrerad på heltidsstudier vid Uppsala universitet. Detta kan du ladda ner via Studentportalen.
 • Betygsutdrag som visar alla dina högskolestudier i Sverige.
 • Examensbevis om du har en hel kandidatutbildning från ett utländskt lärosäte.
 • Academic Purpose Statement (APS). Din APS ska skrivas på det språk som kursen ges. Din APS får vara maximalt 400 ord lång.
 • Eventuella intyg om deltagande vid välkomstverksamhet för nya studenter eller om du haft något av de fördefinierade förtroendeuppdragen som premieras för utlandsstudier.

Vid ansökningsperiodens start publiceras en länk till ansökningsformuläret på sidorna för sommarkurser utomlands.

Urvalet görs på tre grunder: betyg, motivation samt studentengagemang.

1. Betyg 1-4 poäng

Antal avklarade högskolepoäng. Räkna alla dina godkända högskolepoäng. Alla kurser räknas oavsett betygsgrad.

 • De sökande med 16 % lägst antal hp får 1 poäng*
 • De sökande med 34 % näst lägsta antal hp får 2 poäng*
 • De sökande med 34 % näst högsta antal hp får 3 poäng*
 • De sökande med 16 % högst antal godkända hp får 4 poäng*

*Om betygen avviker från en normalfördelningskurva kan andra procentsatser tillämpas.

2. Academic purpose statement (APS) 1-4 poäng

Din APS (academic purpose statement) beskriver ditt syfte med dina studier. Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär.

Poängen fördelas enligt följande:

 • 1 poäng: Inlämnad, men ej godkänd
 • 2 poäng: Svag eller knapphändig motivering
 • 3 poäng: Väl motiverat
 • 4 poäng: Exceptionellt stark motivering

3. Studentengagemang

Studenter som har varit engagerade i fadder-, mentor- eller välkomstverksamhet får +0,1 poäng på sin ansökan. Det måste styrkas med ett intyg.
Studenter som har haft följande studentengagemangsposter får +0,2 poäng. Detta måste styrkas med intyg.

 • studentrepresentanter i centrala grupper, nämnder eller råd
 • studentrepresentanter i områdes- eller fakultetsnämnder
 • studentengagemang på vissa nationsposter

4. Utslagsfaktorer

Vid lika poäng mellan två eller flera sökande kan intervju eller lottning användas som utslagsmetod.

Före kursstart

Om du blir nominerad till en av våra sommarskolor kommer du bli kontaktad av en av våra handläggare för att göra en ny ansökan som går direkt till värduniversitetet. Om din sommarkurs omfattas av ett stipendium får du även nu information om hur du söker detta.

Se till att du har god kontakt med värduniversitetet för praktiska frågor som till exempel bostad, antagningsbevis, information om ankomst etc.

Under kursen

Se till att du vet var du ska vända dig om en akutsituation uppstår. Du har en försäkring via Kammarkollegiet som heter Student UT.

Se även till att du sparar information om kursens upplägg, innehåll, examination etc. Detta behövs om du planerar att tillgodoräkna kursen i din examen.

Efter kursen

Se till att du får ett examinationsintyg på att du klarat kursen. Detta får du av värduniversitetet. Detta behövs också om du vill tillgodoräkna kursen i din examen.
Efter avslutad sommarkurs vill vi att du skriver en sommarkursrapport. En länk till den kommer att skickas till dig via e-post.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo