Tillgängliga sommarkurser

Listan över tillgängliga kurser förväntas publiceras i december varje år. Observera att det inte alltid är samma kurser som utlyses i varje ansökningsomgång. Här ser du hur utbudet såg ut för sommaren 2020.

Danmark

Aarhus Universitet

  • Ej kurser inom företagsekonomi (business) eller psykologi
  • Studenter som söker via Uppsala universitet är undantagna från studieavgifter.
  • Dessa kurser ger även möjlighet till stipendium via Nordplus.

Syddansk Universitet

  • Studenter som söker via Uppsala universitet är undantagna från studieavgifter.
  • Dessa kurser ger även möjlighet till stipendium via Nordplus.

Finland

Tampereen yliopisto (Tammerfors universitet)

  • Studenter som söker via Uppsala universitet är undantagna från studieavgifter.
  • Dessa kurser ger även möjlighet till stipendium via Nordplus

Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet)
Jyväskylä Summer School in Human Sciences
Jyväskylä Summer School (Mathematics, Sciences and Information Technology)

  • Studenter som söker via Uppsala universitet är undantagna studieavgifter.
  • Dessa kurser ger även möjlighet till stipendium via Nordplus.

Nederländerna

Universiteit Utrecht

  • Studenter som söker någon av kurserna på länken ovan via Uppsala universitet är undantagna från studieavgifter.