Information gällande covid-19 och utbytesstudier

Så länge det enligt det svenska utrikesdepartementet (UD) finns en specifik avrådan för ett visst land/vissa länder med anledning av covid-19 kan inga utbyten till dessa länder genomföras. Ansökningar handläggs och beviljas med villkoret att det inte ska finnas någon aktiv avrådan och/eller rektorsbeslut som motsätter utresa vid planerat startdatum.

Med anledning av covid-19 uppmanas studenter som ska söka utbyten att följa utvecklingen, både via UU:s webb och UD:s rekommendationer, värdlandets egna officiella informationskanaler och Re-open EU. Studenter som ansökt om utbyte skyldiga att omedelbart meddela mobility@uu.se om det sker förändringar i utbytets start eller form.

Under pandemin har möjligheten till att skjuta fram sitt utbyte erbjudits ifall t.ex. värduniversitetet har ställt in utbytet. Från och med ansökan hösten 2021 kommer detta inte längre att erbjudas. Ett eventuellt erbjudande gäller alltså endast för de terminer som tilldelats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo