Sökbara universitet

Inför varje ny ansökningsomgång publiceras listan över universiteten som är möjliga att söka under den aktuella ansökningsomgången på denna sida. Observera att det inte alltid är samma universitet som utlyses i varje ansökningsomgång.

Förtydligande

Listan nedan presenterar de universitet som är sökbara under ansökningsomgången hösten 2022 och avser utbytesstudier med start hösten 2023. Till Asien, Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Sydamerika kan helårsplatser fördelas. Till universitet med ICM-stipendium fördelas dock endast platser för en termin. Till universitet i Oceanien fördelas endast platser för en termin.

Information om tidigare statistik

Tidigare har vi visat statistik på det lägsta poäng på ansökan som behövts för att få en plats vid ett visst universitet. Då denna statistik inte tillräckligt väl uppfyllde sitt syfte har den tagits bort. Det som ökar dina chanser till en utbytesplats är att söka upp till sex universitet och att tänka lite bredare, d.v.s. vara öppen för universitet av olika ranking, storlek och läge. Framför allt bör du söka de universitet som passar dig akademiskt.

Sökbara universitet för utbyten med start hösten 2023

AUSTRALIEN

BELGIEN

BRASILIEN

DANMARK

ESTLAND

FINLAND

FRANKRIKE

GEORGIEN

IRLAND

ISLAND

ISRAEL

JAPAN

KANADA

KAZAKSTAN

KINA

KOREA

MEXIKO

NEDERLÄNDERNA

NORGE

NYA ZEELAND

SCHWEIZ

SINGAPORE

SLOVAKIEN

SPANIEN

STORBRITANNIEN

TURKIET

TYSKLAND

USA

ÖSTERRIKE

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo