Studentrepresentantsposter

Lista på poster som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången via enheten för internationell mobilitet våren 2022 samt behöriga intygsundertecknare.

Studentrepresentantsposter i universitetsgemensamma eller centrala grupper, nämnder och råd

 • Konsistoriet (5 studentrepresentanter)
 • Disciplinnämnden (4 studentrepresentanter)
 • Nämnden för utredning av oredlighet i forskning (2 studentrepresentanter)
 • Internationaliseringsrådet (3 studentrepresentanter)
 • Referensgrupp för Enheten för studenthälsa (7 studentrepresentanter)
 • Kvalitetsrådet (4 studentrepresentanter)
 • Stipendienämnden (4 studentrepresentanter)
 • Bedömargruppen för PUMA (3 studentrepresentanter)
 • Biblioteksnämnden (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för lika villkor (6 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (3 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor
  • Styrgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
  • Beredande gruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
 • Kursklassificeringsgruppen (1 studentrepresentant)
 • Centrum för forskning om funktionshinder (2 studentrepresentanter)
 • Samverkansrådet (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för genusvetenskap (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för MedTech Science and Innovation (1 studentrepresentant)
 • Beredningsgruppen för Pedagogiska priset (8 studentrepresentanter)
 • Beredningsgruppen för Årets alumn (1 studentrepresentant)
 • Planeringsrådet för Campus Gotland (3 studentrepresentanter)
 • ENLIGHT (1 studentrepresentant)
 • Initiativ för nyanlända och integration (1 studentrepresentant)
 • Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté (1 studentrepresentant)
 • Rådet för forskningsinfrastruktur (1 studentrepresentant)
 • Hållbarhetsrådet (2 studentrepresentant)
 • Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande (1 studentrepresentant)
 • SLUG (1 studentrepresentant)
 • Styrelsen för International Science programme (1 studentrepresentant)
 • Språkverkstadens referensgrupp (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för forskning (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för utbildning (2 studentrepresentanter)

Tillfälliga grupper

 • Projektgruppen för självvärderingsarbetet inför lärosätesgranskning 2020 (2 studentrepresentanter)
 • Referensgruppen för självvärderingsarbetet inför lärosätesgranskning 2020 (4 studentrepresentanter)
 • Styrgruppen för E-lärande (2 studentrepresentant)
 • Arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp Lokalförsörjningsplan 2020-2022
 • Samarbetsprojekt UU – Durham university (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp för livslångt lärande (1 studentrepresentant)
 • Referensgrupp i projekt för studenters välmående (4 studentrepresentanter)

Ledamöter i områdesnämnder och fakultetsnämnder

 • Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
 • Områdesnämnden för medicin och farmaci
 • Fakultetsnämnden vid Farmaceutiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Historisk-filosofiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Juridiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Språkvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Teologiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Behöriga intygsundertecknare

Följande personer på ​fakultetsnämnderna har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier. För fakultetsnämnderna​ ska en av följande personer skriva under för:

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden

 • Anna Ivert, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår
 • Richard Robertsson, Vice ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Språkvetenskapliga fakultetsnämnden

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Dolores Fors, Vice ordförande Uppsala studentkår

Teologiska fakultetsnämnden

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Dolores Fors, Vice ordförande Uppsala studentkår

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Dolores Fors, Vice ordförande Uppsala studentkår

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Dolores Fors, Vice ordförande Uppsala studentkår

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Dolores Fors, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Daniel Busk, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Hanna Olai, Vice ordförande Uppsalaekonomerna
 • Martin Forsberg, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Daniel Michaneck, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi

Juridiska fakultetsnämnden

 • Alva Johansen, Ordförande Juridiska föreningen
 • Max Karlsson, Vice ordförande Juridiska föreningen

Ledamöter i kårers styrelser

 • Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse
  • Ordförande för Studieutskottet
  • Ordförande för sociala utskottet
  • Kommunikationsansvarig
  • Arbetsmarknadsansvarig
  • Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet
 • Farmacevtiska Studentkårens styrelse
  • Vice ordförande med ansvar för ekonomi
  • Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
  • Studiesocial ledamot
  • Klubbmästare
  • Arbetsmarknadsansvarig
  • Sekreterare
 • Uppsala studentkårs styrelse
  • Ledamot (8 st)
 • Gotlands studentkår Rindis styrelse
  • Studiepolitisk sekreterare
  • Internationell samordnare
  • Kommunikatör
  • Doktorandmedlem
  • Sekreterare
  • Ledamot
 • Föreningen Uppsalaekonomerna
  • Styrelseledamot (4 st)
  • Sekreterare
 • Uppsala teknolog- och naturvetarkår
  • Styrelseledamot (5 st)

Behöriga intygsundertecknare

Följande personer på Studentkårerna har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier. För de ​universitetsövergripande uppdragen​ ska två av följande personer, från två olika organisationer, ha skrivit under intyget:

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Dolores Fors, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Josef Edelsvärd, Ordförande Farmacevtiska studentkåren
 • Martin Forsberg, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Daniel Michaneck, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Anna Ivert, Ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Richard Robertsson, Vice ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Alva Johansen, Ordförande Juridiska föreningen
 • Max Karlsson, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Daniel Busk Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Hanna Olai, Vice ordförande Uppsalaekonomerna

För områdesnämnderna ska två av följande personer skriva under för:

Humaniora och samhällsvetenskap

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Dolores Fors, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Alva Johansen, Ordförande Juridiska föreningen
 • Max Karlsson, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Daniel Busk, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Hanna Olai, Vice ordförande Uppsalaekonomerna
 • Martin Forsberg, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Daniel Michaneck, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi

Medicin och farmaci

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Dolores Fors, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Alice Fors, Ordförande Farmacevtiska studentkåren

Nationsengagemangsposter som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången hösten 2021 samt behöriga intygsundertecknare

Dessa poster kräver intyg av Curator Curatorum:

 • Ledamöter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • ​Suppleanter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • ​Övermarskalk
 • ​Biträdande Övermarskalk
 • ​Alumnsamordnare
 • ​Jämlikhetsombud (hette förut diskrimineringsombudsman)
 • ​Alkoholkultursansvarig (hette förut alkoholombudsman)
 • ​Kultursamordnare
 • ​Sekreterare
 • ​Ledamöter av Kuratorskonventets valnämnd
 • ​Ledamöter av Kuratorskonventets rådgivandenämnd

Presidier i underkonvent valda av desamma, kräver intyg av Curator Curatorum:

 • ​Arkivariekonventet
 • ​Bibliotekariekonventet
 • ​Fanbärarkonventet
 • ​Idrottskonventet
 • ​Internationella konventet
 • ​Klubbmästarkonventet
 • ​Körkonventet
 • ​ Marknadsföringskonventet
 • ​Marskalkskonventet
 • ​Orkesterkonventet
 • ​Recentiorskonventet
 • ​Stipendiekonventet
 • ​Teaterkonventet
 • ​Tidningskonventet

Valda av en enskild nation (inom områdena välkomstmottagning, stipendier och bibliotek), kräver intyg av Förste eller Andre Kurator:

 • Recentiorsvärdar (eller motsvarande)
 • Stipendiesekreterare
 • ​Bibliotekarier
 • ​Internationella sekreterare
 • ​Förste kurator eller Andre kurator som hanterar stipendieärenden