Poster som premieras i ansökan om utbytesstudier

Lista på poster som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången via enheten för internationell mobilitet våren 2023 samt behöriga intygsundertecknare.

Uppdrag som studentrepresentant i universitetsgemensamma eller centrala grupper, nämnder och råd

 • Konsistoriet (5 studentrepresentanter)
 • Disciplinnämnden (4 studentrepresentanter)
 • Nämnden för utredning av oredlighet i forskning (2 studentrepresentanter)
 • Internationaliseringsrådet (3 studentrepresentanter)
 • Referensgrupp för Enheten för studenthälsa (7 studentrepresentanter)
 • Kvalitetsrådet (4 studentrepresentanter)
 • Stipendienämnden (4 studentrepresentanter)
 • Bedömargruppen för PUMA (3 studentrepresentanter)
 • Biblioteksnämnden (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för lika villkor (6 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (3 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor
  • Styrgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
  • Beredande gruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
 • Kursklassificeringsgruppen (1 studentrepresentant)
 • Centrum för forskning om funktionshinder (2 studentrepresentanter)
 • Samverkansrådet (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för genusvetenskap (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för MedTech Science and Innovation (1 studentrepresentant)
 • Beredningsgruppen för Pedagogiska priset (8 studentrepresentanter)
 • Beredningsgruppen för Årets alumn (1 studentrepresentant)
 • Planeringsrådet för Campus Gotland (3 studentrepresentanter)
 • ENLIGHT (2 studentrepresentanter)
 • Initiativ för nyanlända och integration (1 studentrepresentant)
 • Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté (1 studentrepresentant)
 • Rådet för forskningsinfrastruktur (1 studentrepresentant)
 • Hållbarhetsrådet (2 studentrepresentant)
 • Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande (1 studentrepresentant)
 • SLUG (1 studentrepresentant)
 • Styrelsen för International Science programme (1 studentrepresentant)
 • Språkverkstadens referensgrupp (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för forskning (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för utbildning (2 studentrepresentanter)

Tillfälliga grupper våren 2023 och hösten 2023

 • Samarbetsprojekt UU – Durham University (1 studentrepresentant)
 • Referensgrupp i projekt för studenters välmående (4 studentrepresentanter)
 • Referensgrupp för vetenskapsområdenas digitala stöd för lärande (2 studentrepresentanter)
 • Arbetsgrupp för rutiner för registrering vid Uppsala universitet (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp för lokalförsörjningsplan 2024-2026 (1 studentrepresentant)
 • Arbetsgrupp för översyn av UU:s examensbestämmelser (1 studentrepresentant)

Ledamöter i områdesnämnder och fakultetsnämnder

 • Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
 • Områdesnämnden för medicin och farmaci
 • Fakultetsnämnden vid Farmaceutiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Historisk-filosofiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Juridiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Språkvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Teologiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Behöriga intygsundertecknare

Följande personer på ​fakultetsnämnderna har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier. För fakultetsnämnderna​ ska en av följande personer skriva under för:

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Emmy Sköld, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår
 • Emil Skytt, Vice ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Språkvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår

Teologiska fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Annie Unghanse, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Maja Mattiasdotter, Vice ordförande med utbildningsansvar Uppsalaekonomerna
 • Daniel Michaneck, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Vakant, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi

Juridiska fakultetsnämnden:

 • Isak Sandell, Ordförande Juridiska föreningen
 • Albin Högberg, Vice ordförande Juridiska föreningen

Fokus på dessa uppdrag är att man har hjälpt nya studenter. Ett giltigt intyg är utformat på ett papper med föreningens eller anordnarens logga och med underskrift av ansvarig person. Datum, uppdragets innehåll, namn på personen som utfört uppdraget och namn på den som signerat ska finnas med. Inga intyg som är skrivna av studenten själv godkänns.

Exempel på anordnare av uppdrag som buddy/fadder:

 • Buddyprogrammet
 • Campus Gotlands Studentkår Rindi (för deltagande i lamnings- eller språkcaféverksamheten)
 • Dynamicus Personalavetarförening
 • Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår
 • Uppsala Systemvetare
 • Uppsala Studentkår
 • Uppsala Ekonomerna
 • Juridiska studierådet/Juridiska föreningen (Uppstartsprogrammet)
 • Föreningen Samhällsvetarna
 • European Law Student Association (ELSA)
 • Teologiska studierådet
 • Uppsala Political Sciences Student Associations
 • Föreningen beteendevetarna
 • Kostvetarprogrammet
 • Föreningen Uppsala Medievetare

Exempel på anordnare av mentorsuppdrag:

 • Samordnare för riktat pedagogiskt stöd

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse

 • Ordförande för sociala utskottet
 • Kommunikationsansvarig
 • Arbetsmarknadsansvarig
 • Klubbmästare

Farmacevtiska Studentkårens styrelse

 • Vice ordförande med ansvar för ekonomi
 • Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
 • Studiesocial ledamot
 • Klubbmästare
 • Arbetsmarknadsansvarig
 • Sekreterare
 • PR-ansvarig

Uppsala studentkårs styrelse

 • Ledamot (8 st)

Gotlands studentkår Rindis styrelse

 • Studiepolitisk sekreterare
 • Internationell samordnare
 • Kommunikatör
 • Doktorandledamot
 • Sekreterare
 • Ledamot

Uppsalaekonomerna

 • Styrelseledamot (4 st)
 • Sekreterare

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

 • Styrelseledamot (7 st)

Behöriga intygsundertecknare

Följande personer hos studentkårerna har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier. För de ​universitetsövergripande uppdragen​ ska två av följande personer, från två olika organisationer, ha skrivit under intyget:

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Oskar Lövström, Ordförande Farmacevtiska studentkåren
 • Daniel Michaneck, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Vakant, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Emmy Sköld, Ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Emil Skytt, Vice ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Isak Sandell, Ordförande Juridiska föreningen
 • Albin Högberg, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Annie Unghanse, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Maja Mattiasdotter, Vice ordförande med utbildningsansvar Uppsalaekonomerna

För områdesnämnderna ska två av följande personer skriva under för:

Humaniora och samhällsvetenskap

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Isak Sandell, Ordförande Juridiska föreningen
 • Albin Högberg, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Annie Unghanse, Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Maja Mattiasdotter, Vice ordförande med utbildningsansvar Uppsalaekonomerna
 • Daniel Michaneck, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Vakant, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi

Medicin och farmaci

 • Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande Uppsala studentkår
 • Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Oskar Lövström, Ordförande Farmacevtiska studentkåren

Nationsengagemangsposter som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången våren 2023 samt behöriga intygsundertecknare.

Dessa poster kräver intyg av Curator Curatorum

 • Ledamöter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • Suppleanter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • Övermarskalk
 • Biträdande Övermarskalk
 • Alumnsamordnare
 • Jämlikhetsombud (hette förut diskrimineringsombudsman)
 • Alkoholkultursansvarig (hette förut alkoholombudsman)
 • Kultursamordnare
 • Ledamöter av Kuratorskonventets valnämnd
 • Ledamöter av Kuratorskonventets rådgivandenämnd

Presidier i underkonvent valda av desamma, kräver intyg av Curator Curatorum

 • ​Arkivariekonventet
 • ​Bibliotekariekonventet
 • ​Fanbärarkonventet
 • ​Idrottskonventet
 • ​Internationella konventet
 • ​Klubbmästarkonventet
 • ​Körkonventet
 • ​Marskalkskonventet
 • ​Orkesterkonventet
 • ​Recentiorskonventet
 • ​Stipendiekonventet
 • ​Teaterkonventet
 • ​Tidningskonventet
 • ​Marknadsföringskonventet

Valda av en enskild nation (inom områdena välkomstmottagning, stipendier och bibliotek), kräver intyg av Förste eller Andre Kurator samt co-signering av Curator Curatorum

 • Recentiorsvärdar (eller motsvarande)
 • Stipendiesekreterare
 • ​Bibliotekarier
 • ​Internationella sekreterare
 • ​Förste kurator eller Andre kurator som hanterar stipendieärenden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo