Utbytesavtal

Enheten för internationell mobilitet har utbytesavtal med följande universitet. Observera att inte alla universitet utlyses i varje ansökningsomgång. De universitet som utlyses publiceras i en separat lista i samband med att ansökan öppnar.

Universitet som deltar i Erasmusprogrammet är markerade "ERASMUS". Universitet som deltar i International Credit Mobility programmet är markerade med "ICM". Båda programmen är en del av Erasmus+ och studenter får ett stipendium för sina utbytesstudier.

För information om vilka universitet som är sökbara under den aktuella ansökningsomgången se den separata listan över universitet. Listan publiceras inför öppningen av kommande ansökningsomgång.

Databas