Utbytesavtal

Enheten för internationell mobilitet har utbytesavtal med universiteten i listan nedan. Observera att inte alla universitet utlyses i varje ansökningsomgång. De universitet som utlyses publiceras i en separat lista i samband med att ansökan öppnar.

Stipendiemarkeringar

Universitet som deltar i Erasmusprogrammet är markerade "ERASMUS". Universitet som deltar i International Credit Mobility-programmet är markerade med "ICM". Båda programmen är en del av Erasmus+ och studenter får ett stipendium för sina utbytesstudier när de åker på utbyten vid universitet markerade med "ERASMUS" eller ”ICM”.

Sökbara universitet under aktuell sökomgång

För information om vilka universitet som är sökbara under den aktuella ansökningsomgången, se den separata listan över sökbara universitet. Listan publiceras inför öppningen av kommande ansökningsomgång.

Utbytesrapporter

Genom listan nedan kan du nå utbytesrapporter för de flesta av våra partneruniversitet. Utbytesrapporterna är skrivna av studenter vid Uppsala universitet som har varit på utbyte. Klicka på det universitet du är intresserad av och klicka därefter på ”Read Exchange Reports” i sidans övre vänstra hörn.

Databas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo