Utlandsstudier via fakultet eller institution

Utlandsstudier via Uppsala universitet kan erbjudas via en del fakulteter och institutioner. Vi har samlat länkar till de fakulteter och institutioner som erbjuder utlandsstudier nedan. Om din institution saknas i listan, kontakta din studievägledare eller programsamordnare för att få veta vad som eventuellt erbjuds.

Utlandsstudier är möjligt på de flesta utbildningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. De flesta program har en internationell koordinator eller studievägledare med särskilt ansvar för studentmobilitet.

Ta kontakt med din programledning för ytterligare information om möjligheter till utlandsstudier. Du kan också vända dig till områdets handläggare i internationaliseringsfrågor Louise Hernander, louise.hernander@uadm.uu.se, eller till studentservicen för farmaci, medicin och vård för vägledning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss