Studentnätet

Med ditt studentkonto får du tillgång till Uppsala universitets datornätverk och det trådlösa nätverket eduroam. Eduroam (education roaming) är en världsomspännande tjänst som ger tillgång till internet. Du kan använda uppkoppling via eduroam på andra svenska universitet och högskolor som har eduroam och i andra delar av världen där eduroam är åtkomligt.

Anslut till det trådlösa nätverket eduroam

För att få tillgång till eduroam måste du först skapa ett lösenord B. Det gör du på sidan där du hanterar ditt konto.

Du måste sedan installera eduroam i din dator eller mobila enhet.

 1. Gå till https://cat.eduroam.org
 2. Klicka på knappen "Click here to download your eduroam installer".
 3. Välj och klicka på "Uppsala University".
 4. Ladda ner och installera installationspaketet.
 5. Under installationen anger du ditt universitets-ID följt av texten "@user.uu.se" och ditt lösenord B.

Regler för studentnätet

Användning av universitetets datornätverk syftar till att underlätta studier, forskning och utförande av ordinarie arbetsuppgifter. Annan användning kan vara tillåten under förutsättning att den inte inkräktar på ordinarie arbetsuppgifter eller kommer universitetets till skada.

I övrigt gäller att

 • all användning av användarkonton och datornät ska följa Sveriges lagar och förordningar
 • användarkonton, lösenord och koder är personliga och får endast användas av innehavaren
 • datorer, mobila enheter och annan utrustning som ansluts till universitetets datornätverk ska ha relevant skydd såsom antivirus, antispyware och brandvägg
 • Sunets etiska regler reglerar övrig tillåten användning. Sunet fördömer som oetiskt när någon
  • försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
  • försöker dölja sin användaridentitet
  • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
  • uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
  • försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
  • gör intrång i andras privatliv
  • försöker förolämpa eller förnedra andra.

För allt bruk av universitetets datornät gäller att trafikmetadata sparas för användning vid felsökning eller vid misstanke om brott mot gällande lagar och regler.

Dessa regler baseras på Uppsala universitets riktlinjer inom IT-området.

Den som överträder, eller misstänks överträda, ovanstående regler kan stängas av från nätverket för utredning. Dessutom kan disciplinära eller rättsliga åtgärder komma att vidtas.

Bredbandsanslutning i studentbostäder

Ta kontakt med din hyresvärd för mer information samt villkor för anslutning till det lokala fastighetsnätet.

Sunet

Studentnätet är anslutet till internet via Sunet – universitetens och högskolornas gemensamma organisation och infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo