Studentnätet

Med ditt studentkonto får du tillgång till Uppsala universitets datornät och det trådlösa nätverket eduroam.

Anslut till wifi (eduroam)

Information om nätverket och anvisningar om hur du ansluter är gemensam för anställda och studenter och finns i universitetets medarbetarportal.

Eduroam

Eduroam (education roaming) är en världsomspännande tjänst som ger tillgång till internet. Du kan använda uppkoppling via eduroam på andra svenska universitet och högskolor som har eduroam och i andra delar av världen där eduroam är åtkomligt.

För att få tillgång till eduroam måste du först skapa ett lösenord B. Det gör du på sidan där du hanterar ditt konto. Informationen är uppdelad efter operativsystem:

Läs mer om eduroam

Bredbandsanslutning i studentbostäder

Ta kontakt med din hyresvärd för mer information samt villkor för anslutning till det lokala fastighetsnätet.

Sunet

Studentnätet är anslutet till internet via Sunet – universitetens och högskolornas gemensamma organisation och infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation.

Regler för studentnätet

Användning av universitetets datornät syftar till att underlätta studier, forskning och utförande av ordinarie arbetsuppgifter. Annan användning kan vara tillåten under förutsättning att den inte inkräktar på ordinarie arbetsuppgifter eller kommer universitetets till skada.

I övrigt gäller att

 • all användning av användarkonton och datornät ska följa Sveriges lagar och förordningar
 • användarkonton, lösenord och koder är personliga och får endast användas av innehavaren
 • datorer, mobila enheter och annan utrustning som ansluts till universitetets datornät ska ha relevant skydd såsom antivirus, antispyware och brandvägg
 • Sunets etiska regler reglerar övrig tillåten användning. Sunet fördömer som oetiskt när någon
  • försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
  • försöker dölja sin användaridentitet
  • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
  • uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
  • försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
  • gör intrång i andras privatliv
  • försöker förolämpa eller förnedra andra.

För allt bruk av universitetets datornät gäller att trafikmetadata sparas för användning vid felsökning eller vid misstanke om brott mot gällande lagar och regler.

Dessa regler baseras på Uppsala universitets riktlinjer inom IT-området (UFV 2013/907).

Den som överträder, eller misstänks överträda, ovanstående regler kan stängas av från nätet för utredning. Dessutom kan disciplinära eller rättsliga åtgärder komma att vidtas.

Reglerna gäller från 2013-11-20.

Senast uppdaterad: