Angående kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina orsakar ett enormt lidande på plats och stor oro även här i Sverige, särskilt hos dem med vänner och släktingar som direkt berörs av kriget. Uppsala universitet står bakom Sveriges regerings kraftfulla fördömande av invasionen.

Stöd för studenter

Studenthälsan erbjuder professionellt stöd genom individuella samtal med studenter och för att stödja studenters psykiska välbefinnande.

Studenthälsan vid Uppsala universitet

Studenter med frågor kan vända sig till sin kurs- eller programansvarig, lärare, studievägledare eller för generella frågor till studentservice@uu.se.

Studentprästerna vid universitetskyrkan erbjuder stöd och ger tröst till alla universitetets anställda och studenter, oavsett tro eller övertygelse.

Försämrat säkerhetsläge och aktuell reseavrådan

krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om det aktuella läget och om hur du kan hantera eventuell oro.

På regeringen.se hittar du även aktuell information från Utrikesdepartementet gällande avrådan från resor till berörda länder.

Vanliga frågor och svar

Vi antar inte nya studenter till pågående kurser och program och de flesta av våra utbildningar ges på svenska. Vi har dock ett antal internationella kandidat- och masterprogram. Antagningen till dessa program för hösten 2022 har redan stängt, men ansökningen till hösten 2023 är öppen från mitten av oktober 2022 till mitten av Januari 2023. Dessa utbildningar söks via www.universityadmissions.se.

Kurser och program som ges på svenska och börjar höstterminen 2022 är öppna för ansökningar till och med 19 april 2022, och de som börjar vårterminen 2023 går att söka från 15 september till och med 17 oktober. Dessa utbildningar söks via antagning.se.

Uppsala universitet har studenter från många olika länder. Eftersom universitetet inte registrerar studenters härkomst eller medborgarskap går det inte att säga säkert hur många studenter det rör sig om.

Universitetet har kontakt med samtliga studenter som studerar via universitetets universitetsgemensamma utbytesavtal och ingen befinner sig just nu på plats.

Studenter som är här kan fortsätta studera, det är viktigt att skilja mellan personer och samarbeten med statliga institutioner.

Universitetets antagning fortsätter som vanligt och studenter från Ryssland och Belarus kan alltså bli antagna till hösten. Om reglerna för uppehållstillstånd ändras kan det påverka olika personers möjligheter att studera i Sverige.

Uppsala universitet har för närvarande fryst flera studentutbytesavtal med Ryssland och Belarus. Det innebär att det för närvarande inte kan komma några fler studenter från de länderna via studentutbytesavtal. För freemovers som kommer till universitet för att studera utanför ett studentutbytesavtal gäller att de måste kunna få uppehållstillstånd och betala för sina studier.

Vid kriser är det i grunden de ordinarie funktionerna som också hanterar både krisfrågorna och det extrastöd som behövs. För studenter kan det innebära att ta kontakt med studievägledare.

Studenter kan också vända sig till Studenthälsan som erbjuder professionellt stöd genom individuella samtal med studenter och för att stödja deras psykiska välbefinnande. Universitetskyrkan erbjuder också stöd i form av enskilda samtal.

Rådande ekonomiska sanktioner kan göra att studenter från Ryssland och Belarus får svårt att betala sin studieavgift och sitt uppehälle i Sverige. Universitetet arbetar på lösningar tillsammans med Uppsala kommun och region Gotland för de individer som är drabbade.

För studenter från Ukraina undersöker universitetet möjligheten att ta fram riktade stipendier.

Uppsala universitet är en myndighet och får inte ge bort sina tillgångar, varken egendom eller pengar. I nuläget får universitetet hänvisa till andra organisationer – Uppsala kommun, Region Gotland och frivilligorganisationer. Studenter som befinner sig i Sverige och inte har tillgång till sina pengar kan kontakta socialtjänsten.

Förutom att fortsätta med kärnuppgifterna utbildning, forskning och samverkan är universitetets viktigaste uppgift i det här läget att på alla sätt möjligt värna den fria forskningen.

Den kunskap och expertis som universitetets forskare och lärare besitter är viktig i tider av konflikter och oro. Uppsala universitets forskare och lärare delar via journalister och andra plattformar med sig av sin kunskap till allmänheten och bidrar med fakta och analys till beslutsfattare.

Forskning om demokrati, Ryssland och Östeuropa, kärnkraft och kärnvapennedrustning är exempel på områden som är mer aktuella än någonsin.

Vi samverkar också nationellt med andra universitet och högskolor inom SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och internationellt inom bland annat The Guild, Coimbra och Europauniversitetet Enlight.

Universitetet har inte det uppdraget och kan bara hjälpa till med insatser på förfrågan från annan myndighet. Enskilda anställda och studenter som vill bidra med hjälp och stöd i den uppkomna krisen uppmanas vända sig till etablerade insamlings- och biståndsorganisationer.

Universitetet undersöker möjligheten att eventuellt använda verksamheten med fundraising i den uppkomna situationen.

I dagsläget fortsätter verksamheten som planerat, Uppsala universitet som myndighet har inte fått något uppdrag från regeringen att flytta verksamhet eller övergå till distansundervisning.