Distansundervisning för högre utbildning tas bort 1 juni

Den 27 maj kom beskedet från regeringen att rekommendationen om distansundervisning för vuxna tas bort redan 1 juni. Veckans covid-19-rapport indikerar samtidigt en fortsatt minskning av rapporterade fall.

– Det är ett mycket glädjande besked, det är dags att välkomna våra studenter till campus. Pandemin har präglats av svåra planeringsförutsättningar, det är bra att vi får tydligare besked nu, säger rektor Anders Hagfeldt.

Från den 1 juni öppnas möjligheten att återgå till campusundervisning, men med hänsyn till rådande smittläge och de allmänna restriktionerna. Förhoppningen är att undervisningen från höstterminen kan återgå till mer av det läge som rådde före coronapandemin.

– Skulle det bli ökad smittspridning och ytterligare restriktioner är det möjligt att digitalisera, det har vi visat tidigare och vi har lärt oss mer på vägen. Men planeringen framåt behöver vara inriktad på bästa möjliga undervisning för studenterna på Uppsala universitet, utan restriktioner. Mötet mellan lärare och studenter och det fördjupande samtalet är viktiga. Att ses på plats ger också stort mervärde för studenterna, utöver själva undervisningen. Att studera vid Uppsala universitet inkluderar att uppleva miljön, nationslivet, staden och universitetets hela bredd och kulturella utbud, säger Anders Hagfeldt.

Veckans covid-19-rapport
Denna vecka rapporterar Uppsala universitet en av de lägsta siffrorna avseende konstaterade fall sedan man började följa utvecklingen.

– Veckans rapport visar på endast fem konstaterade fall bland studenter samt fyra bland personalen. Detta ser vi, såklart, som mycket glädjande, säger Fredrik Blomqvist, universitetets säkerhetschef.

Läget gällande smittspridningen

Den 28 maj kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 952 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 738 studenter – en ökning med 5 fall
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 199 anställda – en ökning med 4 fall

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 738 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 295 (+3) konstaterade fall
  • Med/Farm – 309 (+2) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 134 (+/-0) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Information som gäller internationella studenter och medarbetare

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.18 – 1197 st, v.19 – 788 st och v.20 – 487 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.18 – 108 st och v.19 – 96 st och v.20 – 69 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 27 maj hade 135 103 (+12 822) invånare fått sin första dos av vaccinet och 50 371 (+12 760) av dessa har också fått sin andra dos.

Antalet vaccinerade i Gotlands län

Den 26 maj hade 26 835 invånare fått vaccin och 8 300 är färdigvaccinerade.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo