Covid-19-rapport den 18 juni

– Det är med största glädje vi nu kan notera att vi i vecka 23 inte haft ett enda konstaterat fall av covid-19 inom myndigheten – och trenden verkar även bestå under denna vecka, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Nästa vecka, midsommarveckan, kommer ingen veckorapport och sommarens sista coronarapport kommer sedan den 2 juli.

Läget gällande smittspridningen

Den 18 juni kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 968 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 747 studenter – ingen ökning
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 206 anställda – ingen ökning

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 747 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 299 (0) konstaterade fall
  • Med/Farm – 313 (0) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 135 (0) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Information som gäller internationella studenter och medarbetare

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.21 – 272 st, v.22 – 399 st och v.23 – 152 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.21 – 28 st, v.22 – 23 st och v.23 – 15 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 17 juni hade 179 399 (+10 477) invånare fått sin första dos av vaccinet och 89 901 (+17 724) av dessa har också fått sin andra dos.

Antalet vaccinerade i Gotlands län


Vecka 23 hade 48 838 invånare fått vaccin och 15 700 är färdigvaccinerade.

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Läs också rektorsbeslut gällande råd för att minska smittspridning.

Gunilla Sthyr

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo