Nya priser för utskrifter

Från och med 1 augusti 2021 är det nya priser för utskrifter genom utskriftssystemet eduPrint.

Priserna i eduPrint har varit oförändrade sedan införandet hösten 2017. Samtidigt har kostnaderna stigit, vilket gör en justering av priserna i eduPrint nödvändig. Vi behöver också börja ta betalt för skannade sidor. Antalet utskrivna sidor sjunker för varje år, samtidigt som antalet skannade sidor ökar. Kostnaden för och slitaget på skrivarna är detsamma oavsett om du skannar eller skriver ut. Därför kommer det även införas en avgift för skannade sidor från den 1 augusti.

Se de nya priserna.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta IT Servicedesk på mejl servicedesk@uu.se.

Annika Lundqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo