Vill du arbeta på högskoleprovet?

Vid varje provtillfälle inom våra regioner behövs ungefär 150-200 medarbetare för att kunna genomföra provdagen och just nu söker vi medarbetare till detta.

Högskoleprovet anordnas två gånger per år nationellt med ca 50 000–80 000 deltagare. Uppsala universitet är ansvarig för provets anordnande inom Uppsala län och på Gotland. Till varje provtillfälle tar vi emot ungefär 3000 deltagare. Vi söker nu fler medarbetare som kan arbeta på högskoleprovet i Uppsala-regionen.

Arbetet innebär bland annat genomförande av legitimationskontroller, att leda deltagare genom provdagens olika moment och att hantera provmaterialet enligt instruktioner. Arbetet innebär också att muntligen presentera instruktioner gällande provet för en större grupp provdeltagare.

Du kommer att ingå i ett team där ni tillsammans ansvarar för att provdagen löper på bra.

Du får en utbildning i hur provet ska genomföras. Det utgår ersättning för både utbildningstillfället, genomgången samt provdagen.

Läs mer om högskoleprovet på universitets- och högskolerådets webbsida.

Läs mer om uppdraget och kom in med en ansökan om du är intresserad!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo