Sällskap för historieintresserade

Universitets- och studenthistoriska sällskapet är öppet för alla intresserade. Sällskapet bjuder varje termin in till träffar med olika talare för att under avspända former förkovra sig i universitets- och studenthistoria.

– Vi är en liten förening som fungerar som en samlingsplats för intresserade. Under trevliga former lyssnar och diskuterar vi med de kunniga, säger Elias Sonnek, ordförande för Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

I stadgarna står det att syftet är att främja intresset för Uppsala universitet och dess studenters historia och att syftet ska uppnås bland annat genom att i sällskapliga former samla dem som har intresse för saken.

Elias Sonnek trycker på vikten av just det avspända samtalet mellan intresserade.

– Vi är inte en förening för historiker utan en förening för intresserade och nyfikna. Vi bjuder in de personer som kan en fråga ofta i en miljö med koppling till ämnet, lyssnar och har trevligt. Det brukar vara en bra stämning där det blir diskussioner och möten mellan våra äldre och yngre medlemmar.

Stadsvandring och träffar

Varje termin arrangerar sällskapet en historisk stadsvandring för nya studenter.

– Det blir som en snabb introduktion till studenternas historia i Uppsala och förhoppningsvis känner sig de nya studenterna mer hemmastadda.

Ambitionen är också att bjuda in till ett par träffar med olika föreläsare. Hösten 2022 bjuds till exempel på träff den 29 september med författaren Odd Inge Skjævesland som skrivit boken Sångarprinsen.

– Den svensk-norske prinsen Gustaf skrev bland annat studentsången som uruppfördes i Uppsala. Boken kommer nu i översättning på svenska och kommer bli första boken i sällskapets nya skriftserie.

Program hösten 2022

  • 29 september – Sångarprinsen. Anmälan senast den 26 september.
  • 11 oktober – “Bögar” och ”flator” vid Akademin

Sällskapets evenemang är öppna för alla intresserade, du måste inte vara medlem för att delta.

Läs mer om Universitets- och studenthistoriska sällskapet och deras program

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo