Biblioteket byter sök- och lånesystem

Universitetsbiblioteket byter sök- och lånesystem 1 november, vilket påverkar några tjänster. Biblioteken är öppna enligt ordinarie tider under perioden. Söktjänsten på bibliotekets webbplats är tillgänglig för sökning av material och för åtkomst till elektroniska resurser.

Det lånesystem som Uppsala universitetsbibliotek använder i dag är gammalt och behöver bytas. Nya sök- och lånesystem ger bland annat större möjligheter att hitta alla typer av material i våra samlingar: gammalt, nytt, tryckt och elektroniskt.

Tidsplan

1–31 oktober

Det är inte möjligt att beställa fjärrlån från andra bibliotek. Formuläret på bibliotekets webbplats och Libris låntagarbeställning stängs tillfälligt.

7 oktober–1 november

Visst biblioteksarbete måste pausas i nuvarande system. Det påverkar följande tjänster:

  • Begränsning av beställningar ur äldre/gamla kataloger vid Carolina Rediviva.
  • Inga inköp av nya resurser görs. Det gäller både tryckta och elektroniska resurser. Formulär på bibliotekets webbplats stängs.

28–31 oktober

Allt biblioteksarbete stoppas i nuvarande system. Följande tjänster påverkas:

  • Bibliotekets låneautomater stängs tillfälligt. Utlån sker manuellt i informationsdisk vid bemannade bibliotek. Vid obemannade bibliotek, mejla Fråga biblioteket, den digitala informationstjänsten.
  • Återlämning av material görs i informationsdisk vid bemannade bibliotek eller i särskilt avsedda återlämningslådor vid obemannade bibliotek. Återlämnat material avregistreras inte förrän den 1 november.
  • Reservera eller köa på utlånat material stoppas tillfälligt.
  • Beställningar från magasin stoppas tillfälligt.

1 november

Det nya sök- och lånesystemet startas. Det kommer att vara begränsningar hela eller delar av dagen:

  • Utlån av material är inte möjligt. I övrigt som ovan.
  • Åtkomst till söktjänsten på webbplatsen inklusive elektroniskt material kan påverkas.

Kontakt

Löpande uppdateringar om systembytet finns på universitetsbibliotekets webbplats.

Digital informationstjänst: Fråga biblioteket

Samordnare för införande av nytt sök- och lånesystem är Katarina Hjortsäter, katarina.hjortsater@ub.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo