Rekommendationer om coronaviruset

Glöm inte att vaccinera dig!

Du vet väl om att du an få din andra dos i Uppsala län, även om du fått den första i en annan region? Vaccinet är gratis.
Mer information finns på 1177.se.

Håll dig informerad och uppdaterad

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro.

Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer och förhållningsregler från och med den 1 november 2021.

Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta Sjukvårdsupplysningen på 1177.se eller telefonnummer 1177.

Campus Gotlands covid-19-relaterade information.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.

Senast uppdaterad: