Rekommendationer om coronaviruset

Glöm inte att vaccinera dig!

Du vet väl om att du an få din andra dos i Uppsala län, även om du fått den första i en annan region? Vaccinet är gratis.
Mer information finns på 1177.se.

Covid-19-testning för studenter

Såväl Region Uppsala som Region Gotland erbjuder studenter Covid-19-testning. Detaljerad information har också skickats per e-post till studenter.

Är du smittad?

För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.

Var hemma och följ aktuella riktlinjer för covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala respektive Region Gotland).

Du ska också själv rapportera om du diagnostiserats för covid-19. Genom denna anonyma rapportering ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för att dina kurskamrater eller andra smittas av covid-19. Rapportera anonymt

Vårt gemensamma ansvar

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk.
  • Om du är sjuk – testa dig, ring 1177. För personer utan svenskt personnummer: ring 018-617 35 64 (Röstbrevlåda – uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.)
  • Om du är student på Gotland ringer du 0498-26 89 31.
  • Är du smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. Se ovanstående information.
  • Håll avstånd till andra där det är möjligt – både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna och använd handsprit.

Vanliga frågor och svar – vad gäller för studenter vid Uppsala universitet?

Håll dig informerad och uppdaterad

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer som gäller från och med 29 september 2021.

Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta Sjukvårdsupplysningen på 1177.se eller telefonnummer 1177.

Campus Gotlands covid-19-relaterade information.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.

Senast uppdaterad: