Ekonomi/studiemedel

Vad händer med mitt studiemedel från CSN?

Vänligen se CSN:s webbplats.

Studerande med studiemedel och studiestartsstöd ska omgående anmäla sin sjukdom till Försäkringskassan på Försäkringskassans webbplats.

Studerande som har studiehjälp ska anmäla sin sjukdom till skolan. Skolan kan ibland kräva läkarintyg för att godkänna sjukfrånvaron. Om skolan godkänner sjukfrånvaron får den studerande behålla bidragen från CSN.

Om man exempelvis är sammanboende med någon som har en bekräftad diagnos för Covid-19, och därigenom kan komma att räknas som smittbärare, kommer regionens smittskydd att informera berörda individer om vad som gäller i respektive fall.

Senast uppdaterad: