Examination/tentamen

Vad gäller för tentor och tentasalar?

Smittförebyggande åtgärder har vidtagits i berörda tentamenslokaler:

  • Kom i mycket god tid till skrivsalarna för att undvika köbildning! Insläppet till tentamenslokalerna öppnar tidigare än normalt, ca 30-35 minuter före skrivstart.
  • Köa utomhus där det är möjligt.
  • ID- och anmälningskontroll sker direkt vid inpassering.
  • Inta skyndsamt din plats i skrivsalen.
  • Handsprit finns tillgängligt på flera ställen i lokalerna.
  • Plexiglasvägg/-skärm finns vid varje skrivbord för tentamensvakter, samt vid inpasseringen.
  • Inlämning av så kallad ”papperstenta” ska göras av en student i taget för att undvika köbildning.

Kontakta kursansvarig på din kurs för uppdaterad information gällande dina aktuella tentamina.

Vad gäller för master- och examensarbeten?

Ta kontakt med din examinator som vet vad som gäller för just din utbildning.

Senast uppdaterad: