Undervisning

Vad betyder det att ha undervisning digitalt?

Det betyder att föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, examinationer och tentamen sker online med hjälp av digital teknik. Du får den information du behöver av din lärare/kursansvarige för att kunna följa undervisningen online.

Information om hur du kan delta i undervisning online via Zoom.

Mer information om digitala lösningar vid Uppsala universitet.

Hur ska jag göra om jag känner mig sjuk?

Då ska du stanna hemma, både från undervisning och examination som sker på campus eller i skrivsal. Följ rekommendationer och riktlinjer.

Måste jag sjukanmäla mig?

Du ska i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution men du ska också sjukanmäla dig hos Försäkringskassan. CSN har möjlighet att ta hänsyn till sjukdom om en student inte lyckas ta tillräckligt många poäng, men då måste det finnas dokumenterat hos Försäkringskassan.

Hur ska jag göra om jag tillhör riskgrupp när det gäller Covid-19?

Om du tillhör riskgrupp, eller sammanbor med en person som tillhör riskgrupp, så måste du själv ta ställning till om du kan delta i campusundervisning och examination.

Ska jag sjukanmäla mig om jag väljer att stanna hemma?

Du ska i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution – men du ska också sjukanmäla dig hos Försäkringskassan. CSN har möjlighet att ta hänsyn till sjukdom om en student inte lyckas ta tillräckligt många poäng, men då måste det finnas dokumenterat hos Försäkringskassan. Mer information finns på CSN:s hemsida.

Det kan också vara bra att kontakta en studievägledare för att få hjälp att planera studierna.

Om du blir sjuk under tiden du studerar

Studentförsäkringar – rätten till sjukpenning?

Jag är sammanboende med någon med bekräftad Covid-19-diagnos, vad gäller då?

Den som är sammanboende med någon som har en bekräftad diagnos för Covid-19, och därigenom kan komma att räknas som smittbärare, kommer att informeras av regionens smittskydd om vad som gäller i respektive fall.

Kommer min kurs att påverkas eller ställas in?

Kontakta institutionen. Prata med program- eller kursansvarig.

Kommer coronaviruset ha påverkan på planerade utbytesstudier?

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta avdelningen för internationalisering via mobility@uu.se.

Hur mycket måste universitetet anpassa undervisningen för att jag ska få göra färdigt mina studier?

Kursplanen gäller, vilket innebär att samma krav ska ställas på studenterna och den examinationsform som anges ska följas. Även det som står om undervisningsform gäller, däremot kan man, om det inte tydligt framgår av kursplanerna, förändra undervisningen till exempel genom att ge mer nätbaserade föreläsningar.

Vad händer med min VFU/praktik?

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. VFU gäller som vanligt tills det sker eventuella ändringar i rekommendationerna och så länge uppdragstagarna för VFU, som regioner, sjukhus och kommuner, tar emot studenter. Om nya riktlinjer kommer så följer man dessa. Studenterna kommer i så fall att informeras.

Kursplanerna kommer att följas. Om man önskar mer information kan man vända sig till kursansvarig eller VFU-samordnare på respektive program.

Senast uppdaterad: