Rekommendationer om covid-19

Vaccinationer på campus

Medarbetare och studenter kommer att erbjudas möjlighet att vaccinera sig på fyra olika campusområden under vecka 10:

  • Måndag 7 mars kl. 10-13: Ekonomikum (B154)
  • Tisdag 8 mars kl. 10-13: Ångström (Hus 10)
  • Onsdag 9 mars kl. 10-13: BMC (B10)
  • Torsdag 10 mars kl. 10-13: Blåsenhus (Hörsal Gunnar Johansson)

Universitetet upplåter lokalerna och Region Uppsalas personal utför vaccineringen.

Vänligen observera att Region Uppsala ber alla som vill vaccinera sig att bära kortärmat.

Med reservation för ändringar i ovanstående schema.

Det aktuella läget

Den 9 februari släpptes i princip alla kvarvarande restriktioner för medborgare som är vaccinerade. Två rekommendationer kvarstår dock:

  • Vaccinera dig!
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk

Regeringen rekommenderar lärosätena att göra en successiv återgång till normal undervisning från den 9 februari. Takten på återgången anpassas av respektive fakultet och institution i förhållande till gällande kursplaner. Målet är att alla ska vara tillbaka till normal undervisning den 1 april.

Frågor

Om du har frågor, kontakta din kursledning, studievägledare eller studentservice vid institutionen eller på campus.
Allmänna frågor kan ställas till studentservice centralt.

Om du blir sjuk i covid-19 så behöver du inte längre rapportera in detta till Uppsala universitet. Egenrapporteringen upphörde den 13 februari 2022.

Håll dig informerad och uppdaterad

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro.

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta Sjukvårdsupplysningen på 1177.se eller telefonnummer 1177.

Campus Gotlands covid-19-relaterade information.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.