Rekommendationer om covid-19

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 10 januari ytterligare rekommendationer för att minska smittspridningen.

Ministern för högre utbildning förtydligade beslutet ytterligare vid en pressträff den 11 januari.

Universitets- och högskoleverksamhet är högt prioriterad av regeringen och bör, om möjligt, bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Distansundervisning bör användas inom universitet och högskolor som ett verktyg för att minska trängsel men inte som en heltidsåtgärd. Fakulteterna avgör när detta kan ske utan att äventyra undervisningens kvalitet.

Praktiska moment och examinationer bör fortsatt genomföras på plats med riskreducerande åtgärder. Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar dessutom lärosätena att se över möjligheten att erbjuda ytterligare tentamenstillfällen.

Samtliga campus ska fortsatt vara öppna för att möjliggöra för studenter att sprida ut sig inom universitetet.

Om det finns behov av ytterligare åtgärder för att minska trängseln i lokalerna, såsom justering i möbleringar, förändrade öppettider etc. kommer rektor fatta ett övergripande beslut om detta.

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning.

  • Skydda dig med vaccin. Uppsala universitet uppmanar alla sina anställda och studenter till att ta sitt ansvar genom att ta sin vaccination.
  • Stanna hemma och testa dig om du får symtom.
  • Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19.
  • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken

Rekommendationerna i sin helhet återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Rapportera smitta

Som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av covid-19 kan du själv och anonymt rapportera om du diagnostiserats för covid-19. Genom din rapportering ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för smitta.

Frågor

Om du har frågor, kontakta din kursledning, studievägledare eller studentservice vid institutionen eller på campus.
Allmänna frågor kan ställas till studentservice centralt.

Håll dig informerad och uppdaterad

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro.

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta Sjukvårdsupplysningen på 1177.se eller telefonnummer 1177.

Campus Gotlands covid-19-relaterade information.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.