Elitidrott och studier

Som elitidrottande student vid Uppsala universitet kan du vända dig till en vägledare för att diskutera hur du bäst kombinerar studierna med din idrott.

Närbild på bandyklubbor och gymnastikskor.

Alla studenter ska erbjudas goda förutsättningar för att bedriva studier och samtidigt kunna ägna sig åt olika typer av aktiviteter på sin fritid. Det gäller inte minst aktiviteter som motion och idrott. Erfarenheten visar att god framförhållning och god planering kan göra det möjligt att framgångsrikt kombinera högre studier och elitidrott.

Är du elitidrottare?

Som elitidrottare kan du vända dig till en vägledare för att diskutera hur du bäst kombinerar studierna med din idrott och du kan söka stipendier för elitidrottande studenter.

För att definieras som elitidrottare ska din idrott ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Du som tävlar individuellt ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag. För att räknas som lagidrottare på elitnivå ska du spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen gäller också dig som är tränare för elitlag och individuell elitaktiv, förbundskapten för landslag och förbundstränare.

Vi hjälper dig

Om du funderar på hur det fungerar att kombinera studier och elitidrott vid Uppsala universitet är du välkommen att ta kontakt med universitetets centrala kontaktpersoner för elitidrottande studenter. Vi kan hjälpa dig innan du ansöker med att vägleda och informera om lämpliga studiealternativ samt förmedla kontakt med ämnes- och institutionsvägledare.

Du är också välkommen att kontakta oss när du blivit antagen för vägledning och hjälp med vidare kontakter inom universitetet. Du kan också vända dig direkt till någon av våra kontaktpersoner (vägledare) för olika utbildningar. Vägledaren kan tillsammans med dig gå igenom din studieplan och studiegång.

Stipendier till elitidrottande studenter

Uppsala universitet utlyser varje år fyra stipendier om vardera 25 000 kr till studenter vid utövar elitidrott. De senaste stipendierna utlystes 2021. Inför kommande år 2022 har ännu inget beslut om utlysning av stipendier kommit.

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma goda förebilder inom Uppsala universitet som påvisar möjligheterna att kombinera högre studier med utövandet av elitidrott. Du kan söka stipendiet om du

  • utövar du elitidrott
  • är aktiv student på grundnivå eller på avancerad nivå vid Uppsala universitet
  • har bedrivit minst en termins studier vid Uppsala universitet på minst halvfart och med godkända resultat.

En sammanvägning av studie- och idrottsmeriter sker vid tilldelning av stipendiet. Störst avseende fästs vid studiemeriter. Stipendiet får endast uppbäras en gång. Två stipendier avser kvinnliga studenter och två avser manliga studenter.

Centrala kontaktpersoner

Central studievägledning
Mikael Wångmar, 018-471 75 64
Lilian Vännström, 018-471 68 72
elitidrott@uu.se

Samordningsansvarig för studentidrottsfrågor: Eva Söderman

Kontaktpersoner för olika utbildningar och områden

Humanistiska-samhällsvetenskapliga området

Företagsekonomi: Maria Johansson, studievägledare
Juridik: Lee Holmström, studievägledare
Kostvetenskap: Agneta Andersson, studierektor
Lärarprogrammen: Lärarprogrammens studievägledning
Sociologi: Nils Öberg, administratör
Statsvetenskap: Marie Nylund, studievägledare

Utbildningar inom medicin och farmaci

Helena Ekbrink, studievägledare

Utbildningar inom teknik-naturvetenskap

Emma Svensson, studie- och karriärvägledare

Kontaktperson på Campus Gotland

Sara Utas Vestling, studievägledare

Frågor om stipendierna

Tom Petersson, 070-425 02 77

Nätverk för elitidrottande studenter

Vill du komma i kontakt med andra elitidrottande studenter? Gå med i Facebookgruppen Elitidrottare på Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: