Anna, Elin, Edvard och Axel kombinerar studier och idrott

Anna Moberg, Elin Marcusson, Edvard Nordlund och Axel Djurberg har alla något gemensamt – de är alla studenter vid Uppsala universitet och idrottar på elitnivå. De är 2021 års elitidrottsstipendiater. Hur fungerar det egentligen att plugga samtidigt som man tränar på elitnivå? Läs om hur de kombinerar idrotten med studierna i Uppsala, och vilka tips de har att ge andra!

Är du elitidrottare och vill kombinera idrotten med studier vid Uppsala universitet? Läs om Uppsala universitets stöd och vägledning till dig som elitidrottande student.

Porträtt Anna.

Namn: Anna Moberg
Klubb: Endre IF, Innebandy
Studerar: Grundlärarprogrammet

ANNA

Att kombinera studier på heltid med något som extrajobb eller fritidsintressen kan vara tufft, inte främst när det kommer till tentaperioder eller kursinlämningar. Anna Moberg läser till grundlärare och är samtidigt aktiv inom innebandy på elitnivå. Hon menar dock att så länge en planerar så löser det sig bra.

Att kombinera studier med idrott är perfekt, det är en stor frihet med studier och därför kan man oftast lägga upp sina dagar så att det passar bättre med träningar och matcher.

Hon berättar att laganda och disciplin från idrotten är något hon har stor nytta av i studierna. Att ha något annat att fokusera på emellan åt är skönt att bryta av med, oavsett om det är idrotten som blir en paus från studierna eller tvärtom.

Anna nämner också att kombinationen av studier och träning fungerar bra just på grund av den frihet som studierna inger, jämfört med exempelvis ett jobb med fasta tider.

Njut och sätt inte för stor press på dig själv! Det finns mer tid för extra träning som annars lätt uteblir men också att ta tillvara på de gånger det ges tillfälle att vila och återhämta sig.

ELIN

Elin Marcusson studerar på läkarprogrammet och aktiv inom friidrott (löpning) vid Trångsvikens IF. Kombinationen av idrotten och studierna fungerar bra för henne, men hon erkänner att det är tufft när det är tyngre perioder i studierna.

Ibland kan det självklart vara tufft under mer stressiga perioder i plugget, men för det mesta så har det fungerat bra. Träningen ger mig återhämtning från plugget och jag får möjlighet att tänka på något annat.

Läkarstudierna vid universitetet kräver mycket disciplin, något som Elin menar att hon har nytta av inom idrotten också.

Genom att ha en god planering så får man in både plugg och träning i vardagen. Samtidigt som jag tror att målmedvetenheten som jag haft inom idrotten även har hjälp mig i studierna. Att jobba mot mål har alltid fått mig mer motiverad och gett mig energi under tuffa perioder.

För att lyckas med kombinationen av intensiva studieperioder och idrott på elitnivå menar Elin att det måste finnas en balans i det hela. Chansen att kunna utöka sina studier med en extra aktivitet är dock något som tillför något kul i studielivet, och något man ska ta tillvara på, säger hon.

Ha roligt på vägen och utnyttja möjligheten att kunna kombinera både studier och idrott. Sedan självfallet komma ihåg den viktiga återhämtningen och vilan, så att man får en balans i det man gör.

Porträtt Elin.

Namn: Elin Marcusson
Klubb: Trångsvikens IF, Friidrott - löpning
Studerar: Läkarprogrammet

Porträtt Edvard.

Namn: Edvard Nordlund
Klubb: Uppsala VBS, Volleyboll
Studerar: Civilingenjörsprogrammet i energisystem

EDVARD

Edvard Nordlund har idrottat tre av sina fem år vid Uppsala universitet. Han studerar Civilingenjörsprogrammet i energisystem och är samtidigt aktiv på elitnivå inom volleyboll – något han tycker fungerar bra.

Även om det stundvis är väldigt krävande har jag också märkt att elitidrotten ökat min akademiska motivation och att effektivt använda den tid man har tillgänglig. Universitet har alltid varit hjälpsamma de få tillfällen när idrotten krockat med tentor eller andra obligatoriska moment, säger han.

Kombinationen av idrotten och studierna kan vara svår att balansera, då de båda kräver mycket fokus i omgångar. Detta är dock inget Edvard ser som något negativt, då det ena ger ett avbrott från det andra.

För mig personligen känner jag att jag trivts ännu bättre med studierna tack vare idrotten och vice versa, det finns alltid något viktigt att fokusera på om man tillfälligt har en svacka i någondera. Att träna ger också mycket energi och ökar koncentration vilket ofta varit till hjälp i studierna, även om det är tidskrävande.

Något Edvard har lärt sig är att utnyttja sin tid på bästa möjliga sätt. Han menar att effektivitet hjälper en att nå sina mål snabbare, vare sig det är inom idrotten eller studierna.

Det finns också många gemensamma faktorer som hjälper en i båda områden – att prestera under press och att jobba i ett team, framförallt om man utövar en lagsport. Långa bortamatcher och resor är bra tillfällen att plugga lite, men framförallt för att sova några timmar extra. I en stressig tentaperiod, fortsätt träna som vanligt. Man behöver ett break och det effektiviserar oftast studierna att få komma iväg och fokusera på något helt annat en stund.

Även om idrotten och studierna i Edvards vardag tar upp mycket av hans tid menar han att det är viktigt att försöka hinna med lite ”vanligt” studentliv också. Med bra planering hinner man med mer än man tror, menar han.

AXEL

Att kombinera löpningen med studierna tycker Axel Djurberg fungerar generellt bra. Han poängterar dock att det är viktigt med just en uppdelning av de två. Både studier och idrottande på elitnivå tar mycket av ens tid och kraft, och i vissa perioder kan det vara krävande.

Det är viktigt är att fokusera på en sak i taget. När man studerar fokuserar man på det och när det närmar sig träningsdags släpper man plugget helt och fokuserar på träningen. Det går aldrig bra att vara i båda världarna samtidigt.

Att dela upp träningen och studierna fungerar med hjälp av god planering och framförhållning, menar Axel. Det senaste läsårets distansundervisning har även underlättat i vardagen. Framförallt viktigt tycker Axel är att redan tidigt under en utbildning strukturera upp studierna.

Detta är likt en träningsplanering eller en tävlingsplanering. Stressen minskar när man vet vad som hela tiden ska göras. Det blir även mer motiverande när man har uppsatta delmål på vägen. I idrotten kan det vara en tävling medan i studierna en inlämning som man vet följs upp av en lite lättare studieperiod.

Under Axels tre år på universitetet har han lärt sig att det går att kombinera idrotten med studierna relativt bra. Det som inte fungerar, menar han, är att stressplugga.

Då får man inte den återhämtning som behövs och det tar fokus från träningen. Därför är det väldigt viktigt att försöka strukturera upp plugget tidigt och ha god framförhållning till alla deadlines och tentaplugget. Det är såklart lättare sagt än gjort och kräver en del övning.

Porträtt Axel.

Namn: Axel Djurberg
Klubb: Hässelby SK, Löpning
Studerar: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Senast uppdaterad: