Studera med funktionsnedsättning

En person som läser braille-text.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

Det finns olika typer av stöd för dig när du studerar vid Uppsala universitet. Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Kom ihåg att ansöka om stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.

Film om riktat pedagogiskt stöd

Tillgänglighet på campus

Vid varje campus finns en intendent som har god kännedom om lokalerna. Kontakta receptionen om du vill ha mer specifik information om den fysiska tillgängligheten. Några av Uppsala universitets institutioner finns i äldre byggnader där tillgängligheten kan vara begränsad. På många campus finns även tillgång till vilrum.

Senast uppdaterad: