Kontakt för studenter med funktionsnedsättning

Uppsala

Besöksadress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala
E-post: riktatstod@uu.se

Gotland

Besöksadress: Cramérgatan 3, Visby
E-post: riktatstod-cg@uu.se

Personporträtt Guri Blomqvist.

Guri Blomqvist
018-471 47 51

Personporträtt Annica Thorszelius.

Annica Thorszelius
018-471 19 18

Personporträtt Catrin Schulze.

Catrin Schulze
018-471 18 77

Josse Lindh

Josse Lindh
018-471 22 96

Personporträtt Hanna Karlsson.

Hanna Karlsson
0498-10 82 17

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo