Kontakt för studenter med funktionsnedsättning

Uppsala

Adress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala
E-post samordnare riktat stöd: riktatstod@uu.se
E-post samordnare mentorer: mentorsstod@uu.se

Gotland

Adress: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby
E-post samordnare riktat stöd: riktatstod-cg@uu.se
E-post samordnare mentorer: mentorsstod-cg@uu.se

Våra mentorer och samordnare

Portrait of Annica Thorszelius.

Annica Thorszelius
018-471 19 18

Portrait of Catrin.

Catrin Schulze
018-471 18 77

Portrait of Ulrika Eneroth.

Ulrika Eneroth
018-417 69 20

Personporträtt Hanna Karlsson.

Hanna Karlsson
0498-10 82 17

Portrait of Linda Matsson.

Linda Matsson
018-471 6919

Porträttbild på Ibrahim.

Ibrahim Mehdi
018-471 47 51

Porträttbild på Margareta.

Margareta Arnell
018-471 22 96

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo