Mer om funktionsnedsättning

Fem filmer om dyslexi

Vilka svårigheter i sina studier upplever studenter som har dyslexi? Hur kan lärare agera för att förbättra studiesituationen för studenter med dyslexi? I fem korta filmer beskrivs olika undervisningssituationer ur ett studentperspektiv och vad du som lärare kan göra för att underlätta dessa situationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss