Krissituationer

Akuta nödsituationer

Vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans, polis, jourhavande präst eller giftinformation.

Akut psykiatriskt omhändertagande

Vid behov av akut psykiatriskt omhändertagande är du välkommen till en akutmottagning för psykiatri.

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri i Uppsala: 018-611 25 00

Psykiatrins jourmottagning på Gotland: 0498-26 80 05

Universitetets larmnummer

Vid en allvarlig kris i universitetets lokaler och/eller vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring universitets larmnummer: 018-471 25 00

Som allvarlig händelse räknas:

  • Avliden person
  • Inbrott
  • Skadegörelse
  • Hot och/eller våld
  • Olycka
  • Brand
  • Annan allvarlig händelse av samma dignitet

Akut hjälp av socialtjänst kvällar och helger

Socialjouren ger akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa. Här får du stöd, hjälp och rådgivning.

Socialjouren i Uppsala: 018-727 00 00

Socialjouren på Gotland: 0498-26 91 45

Sveriges informationsnummer vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan både få information och lämna information på numret.
Telefon: 113 13

Sjukvårdsrådgivning

Om du behöver sjukvårdsrådgivning och inte vet vart du ska vända dig kan du dygnet runt ringa till Vårdguiden och få råd.
Telefon: 1177

Samtalsstöd till studenter

Under terminerna kan studenter kontakta Studenthälsan eller universitetskyrkan för krisstöd. Samtalen är gratis och både behandlarna vid Studenthälsan och universitetskyrkan har tystnadsplikt.

Information om krisstöd till doktorander vid Uppsala universitet finns på medarbetarportalen.

Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder krissamtal vid kriser som är relaterade till dina studier eller krishändelser vid Uppsala universitet. För bokning av krissamtal hos Studenthälsans kuratorer eller psykologer, ring rådgivningen.

Studenthälsan Uppsala: 018-471 69 10

Studenthälsan Gotland: 0498-10 84 80

Universitetskyrkan

Universitetskyrkans präster och diakoner finns till för alla oavsett trosinriktning.

Universitetskyrkan i Uppsala: 018-430 37 06

Universitetskyrkan på Gotland: 0498-20 68 00

Ytterligare stöd

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på chatt och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
Telefon: 020-50 50 50

Självmordslinjen

Självmordslinjen drivs av föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.
Telefon: 901 01

Senast uppdaterad: