Föreläsningar och grupper

Tycker du att det känns jobbigt att hålla presentationer? Känner du dig stressad? Eller skjuter du upp saker och ting? Vi ger dig verktyg att förbättra din situation och hitta en bättre balans i tillvaron.

Du som är student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala eller Johannelunds teologiska högskola är välkommen att delta på Studenthälsans föreläsningar och grupper. Vårt utbud är anpassat för vad ni som studenter brukar efterfråga och önska stöd i. Vi erbjuder föreläsningar och grupper både på svenska och engelska, och utbudet kan skilja sig åt något. Är du intresserad av något av våra engelskspråkiga tillfällen är du varmt välkommen även där.

Vårterminens föreläsningar 2022

Alla föreläsningar hålls på onsdagar kl. 15.15-16.00 via Zoom. Ingen föranmälan krävs. Observera att du behöver logga in på Zoom med din studentmejl för att du ska kunna ansluta till föreläsningen.

Att studera vid universitet kan innebära positiva utmaningar, men också kännas svårt.

Som student är det vanligt att uppleva att kraven överstiger ens resurser. Det kan leda till stress, och trots att det varken är fel eller farligt att känna stress så kan det påverka både studierna och livet i stort på negativa sätt.

På denna föreläsning lär du dig mer om vad stress är, hur du kan förebygga och hantera stress på ett funktionellt sätt, för att skapa en mer hållbar studietid!

Onsdag 2 februari kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Onsdag 6 april kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Tankar och känslor är en del av att vara människa, men kan också orsaka bekymmer i våra liv. Kom och lär dig mer om strategier för att förstå, hantera och leva med tankar och känslor på ett funktionellt sätt.

Onsdag 23 februari kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Onsdag 18 maj kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Många studenter tycker att det är svårt och ångestfyllt att tala inför andra. Att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier kan bli så jobbigt att man får kroppsliga symtom och det kan bli svårt att klara av studierna. I den här workshopen presenterar vi vad som kan vara hjälpsamt att tänka på samt har en frågestund. Vi kan också svara på frågor om Våga tala-kursen i mars för dig som är intresserad av att arbeta vidare med talängslan.

Onsdag 9 februari kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Många brottas med en oro att inte nå upp till sina och/eller andras krav, och ofta när vi jämför oss med andra kan vi känna oss otillräckliga. Vår förhoppning är att den här föreläsningen ska vara dig till hjälp i att förstå och att ta hand om din prestationsångest.

Onsdag 16 februari kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Det är vanligt och normalt att känna sig nedstämd under perioder i livet. Men vad är nedstämdhet och hur vet man om man har en depression? Lär dig mer om vad du själv kan göra för att motverka nedstämdhet och när du bör söka hjälp.

Onsdag 2 mars kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Onsdag 20 april kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Vad är egentligen ångest och oro? Hur vet jag om jag bara är blyg eller har social ångest? Hur känns en panikångestattack och går det att bota? Denna föreläsning tar upp olika former av ångesttillstånd, vad de beror på, hur de upplevs och vidmakthålls, samt hur man kan hantera och minska sin ångest.

Onsdag 16 mars kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Sova på natten, studera på dagen. På denna föreläsning får du veta mer om varför och på vilket sätt sömnen är viktigt för oss, vad som händer när vi sover och vad du kan göra för att få bättre sömnvanor.

Onsdag 23 mars kl. kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Föreläsningen handlar om den kroniska stressen och oron man kan uppleva i sin vardag när man tillhör en grupp (minoritetsgrupp) som riskerar att utsättas för strukturell ojämlikhet, diskriminering och kränkningar i samhället. Välkommen att lyssna på en föreläsning om minoritetstress, vad det innebär, vad en kan göra för att hantera det och undvika vara en del av problemet

Onsdag 30 mars kl. kl. 15.15–16.00. Plats: Zoom

Vårterminens grupper 2022

Grupper träffas en gång i veckan under en period under terminen. Vissa kräver anmälan, medan till exempel mindfulness online på torsdagar har drop in. Kom med på alla eller bara någon enstaka gång!

Det här är gruppen för dig som vill bli fysiskt aktiv och träna med andra studenter.

Varje vecka får du möjlighet att prova på olika typer av träning i anpassat format. Inga förkunskaper krävs. Vi håller till i Campus 1477s lokaler och deltagandet är gratis.

Måndagar kl. 14.30–15.30. Sex tillfällen med start 7 mars till och med 11 april. Plats: Campus 1477 i Uppsala

Anmälan öppnar 21 februari, och sker via webbformulär.

Hur har du det i din relation till dig själv?

Av alla relationer vi har så är relationen till oss själva den viktigaste, men ofta den vi tar hand om minst. Det kan resultera i stress, oro, ångest, självkritik, svårigheter att sätta gränser, prestationsångest m.m.

På den här kursen får du kunskap och verktyg att hantera svåra tankar och känslor. Du får lära dig att lyssna in dina behov och skapa en bra relation till dig själv, och därmed lägga grunden till en bra självkänsla. Du får lära dig hur du kan leva med, istället för mot, dig själv.

Måndagar kl. 15.00–17.00. Fyra tillfällen med start 7 februari till och med 28 februari. Plats: Campus Gotland

Anmälan sker via formulär.

Vill du alltid prestera ditt yttersta i studiesammanhang?

Blir du självkritisk när det inte går som du vill, eller har du svårt att glädjas när du når upp till dina mål?

Får detta negativa konsekvenser för dig, till exempel stress, ångest eller en känsla av att inte vara tillräckligt bra?

I denna kurs får du chansen att närmare undersöka din perfektionism. Vi träffas och delar erfarenheter kring fördelar och nackdelar med att vara perfektionistisk och vad du kan göra för att hantera en ohälsosam strävan.

Måndagar kl. 15.00–17.00. Tre tillfällen med start 21 mars till och med 4 april. Frivilligt uppföljningstillfälle 25 april. Plats: Studenthälsan i Uppsala

Anmälan öppnar 16 februari, och sker via webbformulär.

Gruppen ”Vägen tillbaka” är till för dig som är, nyligen har varit eller kanske är på väg att bli sjukskriven från dina studier för utmattning/depression. Syftet med gruppen är att genom varandra få stöd i att komma tillbaka till studierna.

Intresseanmälan att delta i gruppen görs via mejl till halsopedagog‑sh@uu.se. Ange namn och telefonnummer så ringer vi upp dig för en första kontakt.

Tisdagar kl. 10.00–11.00. Första träff 15 februari. Intag till gruppen sker löpande. Plats: Studenthälsan i Uppsala

Många studenter tycker att det är svårt och ångestfyllt att tala inför andra.

Att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier kan bli så jobbigt att man får kroppsliga symtom och det kan bli svårt att klara av studierna.

Kursen Våga tala är till för dig som vill komma till rätta med det här problemet. Här får du kunskap om vad som sker i en när talängslan slår till och du får träna på att göra presentationer inför andra.

Om du redan är en skicklig talare och vill utvecklas inom det kommer kursen inte att vara till någon hjälp, utan då hänvisar vi i stället till en kurs i retorik.

Uppsala
Onsdagar kl. 14.30–17.00. Fem tillfällen med start 2 mars till och med 30 mars. Plats: Studenthälsan i Uppsala

Anmälan sker i receptionen på Studenthälsan i Uppsala.

Gotland
Måndagar kl. 15.00–17.00. Fem tillfällen med start 7 mars till och med 4 april. Plats: Campus Gotland

Anmälan sker via webbformulär.

Gör det nu! riktar sig till dig som har svårt att organisera studierna eller som gång efter gång skjuter upp pluggandet. Syftet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att komma igång med studierna.

Om du är intresserad av att delta så mejla en intresseanmälan till gordetnu@uadm.uu.se så kontaktar vi dig för mer information. Gruppen har löpande intag under hela terminen.

Torsdagar kl. 15.15–16.15. Första träff 17 februari. Intag till gruppen sker löpande. Plats: Zoom

Vi befinner oss i kölvattnet efter en pandemi. Pandemin har skakat om vår tillvaro och tvingat oss att se över hur vi lever våra liv. Frågor väcks som annars hade vilat.

I denna grupp träffas vi och funderar tillsammans över livets existentiella villkor. Villkor som ramar in livet, utmanar och berör - som vi inte kan förändra utan endast hitta ett sätt att möta och förhålla oss till.

Vi träffas och delar reflexioner kring tillvarons mening och existensens gränser. Vi kommer göra det på olika sätt och tillsammans hitta en form för samtal som passar alla deltagare.

Torsdagar kl. 15.00–16.30. Fem tillfällen med start 21 april till och med 19 maj. Plats: Studenthälsan i Uppsala

Länk till anmälan kommer.

Investera en halvtimme i ditt psykiska välmående – prova på mindfulness!

En stunds mindfulness ger din hjärna och kropp en stunds paus i bruset. Mindfulness kan hjälpa dig att minska stress, ångest och nedstämdhet, hantera tankar och känslor, öka ditt fokus och förbättra ditt minne.

Studenthälsan ordnar guidade mindfulnessövningar på torsdagar via Zoom. Kom med på alla eller bara någon enstaka, ingen tidigare erfarenhet krävs. Träffarna innehåller en kort information om mindfulness, följt av en guidad mindfulnessövning. Övningarna tar cirka 20 minuter. Efteråt finns tid för reflektion eller frågor för den som vill.

Torsdagar kl. 15.30–16.00. Första träff 20 januari. Plats: Zoom 

Ingen anmälan krävs.