Fysisk aktivitet

Forskning visar att träning förebygger och lindrar psykiskt ohälsa. Den har påvisbara effekter på depression, hur vi hanterar stress och kan vara ett sätt för att hantera och minska ångest. Dessutom så förbättras din koncentration, din kreativitet och ditt minne av något så enkelt som en promenad.

Fysisk aktivitet har alltså en positiv inverkan på både vårt psykiska och fysiska välmående. Våra kroppar är byggda för rörelse och aktivitet och det finns många anledningar att reflektera över våra aktivitets- och motionsvanor. Fysisk aktivitet är all form av rörelse som ger ökad energiförbrukning. Det inbegriper all typ av muskelaktivitet som hushålls- och trädgårdsarbete, transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk träning.

Fysisk aktivitet kan ge dig:

 • Bättre koncentration, minne och ökad kreativitet
 • Bättre sömn
 • Mer energi
 • Minskad stress, ångest och nedstämdhet
 • Lägre risk för att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer

Motverka stillasittandet

Som student kan vardagen innebära mycket stillasittande. Stillasittandet i sig har negativa effekter både på kroppen och hjärnan men du kan göra något åt det. En halvtimmes promenad eller cykeltur ger stor effekt och en timmes motion tar bort riskerna med långvarigt stillasittande helt enligt en av världens främsta experter på fysisk aktivitet. Det räcker också långt med att ta korta pauser och röra på dig med jämna mellanrum under dagen.

Träning mot depression

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på hjärnan och har visat sig vara lika effektivt som medicin vid mild till medelsvår depression. Du behöver ha tålamod eftersom det kan ta upp till sex veckor innan effekterna av regelbunden träning visar sig. Om du är deprimerad kan det behövas en kombination av träning och behandling, så det är viktigt att du söker vård så att du får den hjälp du behöver.

För att förebygga depression och minska ångest kan regelbundna promenader på 20-30 min räcka för att få viss effekt. De ångestdämpande effekterna får du direkt efter träningen men effekten kan hålla i sig flera dagar efteråt.

Hur ska jag röra mig?

  • Det viktiga är egentligen inte vad du gör utan att du rör på dig. Tänk att all aktivitet är bra även om det bara är tio minuter.
  • Börja försiktigt och trappa upp långsamt om du inte är van vid att träna.
  • Hitta en aktivitet som du tycker är rolig. Det ökar sannolikheten för att du ska etablera en vana på längre sikt.
  • Rör dig gärna utomhus. Dagsljuset hjälper också till att stärka din sömn.
  • Ta pauser och kortare promenader under de dagar då du sitter stilla länge.
  • Anpassa din träning efter hur du mår. Om du är sjuk eller utmattad ska du inte träna hårt. Satsa då istället på att sova mer och ta lugna promenader.
  • En generell rekommendation för hälsa är att träna minst 2,5 timme i veckan måttligt pulshöjande eller 1 timme och 15 minuter i veckan högintensivt. Aktiviteten bör spridas ut över flera dagar.

  Tips på träning

  Om du vill träna tillsammans med andra studenter kan du besöka motionsanläggningen Campus 1477 som erbjuder bollspel, både som drop-in eller seriespel för studenter. Flera studentnationer erbjuder olika fysiska aktiviteter som till exempel fotboll, innebandy, yoga och löpargrupp.

  Kom ihåg att träning inte behöver kosta pengar. I Uppsala finns exempelvis flera utegym och motionsspår som är tillgängliga för allmänheten.